SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

Belour

NAAB: 007HO16594  | Reg No: HO840003248152735  | ŠT-REG: FTB-001
S-S-I Siemers Fb Belour-ET  | RCC: TC TD TL TM TP TR TV TY
Frost Bite X Parfect X Legacy |  NAR: 03.06.2022
Beta kaz: A2A2 |  Kappa kaz: AB | 
  • Vynikajúca produkcia mlieka s vysokými zložkami
  • Nádherné vemeno
  • Super hodnotené znaky ekonomickej produkcie
  • Zatiaľ dostupný len ako sexované ID

USDA 08/2023


Indexy Produkcia Typ
TPI: 3100 Mlieko: 1521 Typ: 1.44
Net Merit: 1103 Tuk: 116 Vemeno: 1.74
NM Syr: 1119 Tuk%: 0.19 Končatiny.: 0.51
NM Pastva: 0 Biel.: 69 Typ spoľ.: 78
Konv. krmiva: 311 Biel.%: 0.07
Rezid. príjem krmiva: 0
DWP$: 1077 Prod. spoľ.: 80

Manažment Zdravie
Telenie: 2 CDCB
Telenie dcér: 2.6 Index zdravia: 4.2
Dĺžka teľnosti: 0.4 Mastitída: 0.9
Skoré prvé otelenie: 5.5 Zadržaná placenta: -0.1
Mŕtvonar. teľatá: 5.4 Metritída: 1.2
Mŕtvonar. teľatá dcér: 5.3 Mliečna horúčka: 0
Prod. život: 5.2 Ketóza: 2.2
Prežívateľnosť: -0.1 Torzia slezu: 0.5
Prežívateľnosť jalovíc: 1.2 ZOETIS
Som. bunky: 2.86 Mastitída: 0
Úspora krmiva: 98 Zadržaná placenta: 0
Spúšťanie mlieka: 101 Metritída: 0
Mliečna horúčka: 0
Reprodukcia Ketóza: 0
Plodnosť: 0.7 Torzia slezu: 0
Zabrez. dcér: -0.4 Laminitída: 0
Zabrez. na jaloviciach: 2.7 Respiračné ochorenia kráv: 0
Zabrez. na kravách: 1.5 Zmetanie kráv: 0
Vlastné zabrez. býka: 0 Dvojčatá: 0
Cystické vaječníky: 0
Respiračné ochorenia teliat: 0
Hnačky teliat: 0
Prežívateľnosť teliat: 0

HA USDA 08/2023
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký -0.11
Šírka hrudníka úzky
široký 0.13
Hĺbka tela plytké
hlboké -0.17
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.72
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený -0.50
Šírka zadku úzky
široký 0.62
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 0.54
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.43
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.05
Skóre končatín nízke
vysoké 0.50
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 1.92
Výška vemena nizke
vysoké 2.08
Šírka vemena úzke
široké 2.20
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.83
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.88
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 0.52
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 0.76
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.55

Dáta aktualizovane k 04/2024