SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Kremnička 2, Banská Bystrica   e-mail: sbs@sbsas.sk,
web: www.sbsas.sk

Holstein

Maxville

NAAB: 014HO16112  | Reg No: HO840003218470968  | ŠT-REG: LGC-003
Aurora Maxville-ET  | RCC: TC TD TL TP TR TV TY
Supercharde x Medley x Expresso |  NAR: 19.03.2021
Beta kaz: A2A2 |  Kappa kaz: BB | 
  • Skvelá produkcia s plusovými zložkami
  • Ľahké telenie, pozitívna plodnosť
  • A2A2 BB
  • Super mliečny typ

USDA /

Indexy Produkcia Typ
TPI: 2912 Mlieko: 1299 Typ: 1.68
Net Merit: 918 Tuk: 74 Vemeno: 1.62
NM Syr: 929 Tuk%: 0.08 Končatiny.: 0.64
NM Pastva: 0 Biel.: 51 Typ spoľ.: 80
Konv. krmiva: 218 Biel.%: 0.04
Rezid. príjem krmiva: -75
DWP$: 1075 Prod. spoľ.: 82

Manažment
Reprodukcia
Zdravie
Telenie: 1.6 Plodnosť: 1.1 Index zdravia: 5.9
Telenie dcér: 1.6 Zabrez. dcér: 0.4 Mastitída: 1.4
Dĺžka teľnosti: -0.4 Zabrez. na jaloviciach: 2.6 Zadržaná placenta: -0.3
Skoré prvé otelenie: 3.2 Zabrez. na kravách: 2.1 Metritída: 2
Mŕtvonar. teľatá: 5.3 Vlastné zabrez. býka: 1.3 Mliečna horúčka: 0
Mŕtvonar. teľatá dcér: 3.1 Ketóza: 2
Prod. život: 5.6 Torzia slezu: 0.6
Prežívateľnosť: 2.1
Prežívateľnosť jalovíc: 0.2
Som. bunky: 2.77
Spúšťanie mlieka: 101
Úspora krmiva: 125

HA USDA /
-2 -1 0 1 2
Rámec malý
veľký 0.86
Šírka hrudníka úzky
široký 0.03
Hĺbka tela plytké
hlboké -0.01
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 1.13
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.12
Šírka zadku úzky
široký -0.07
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.71
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.61
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.63
Skóre končatín nízke
vysoké 0.85
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 1.98
Výška vemena nizke
vysoké 2.22
Šírka vemena úzke
široké 2.50
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.12
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.41
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 0.34
Post. zad. ceckov od seba
k sebe -0.15
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.53