SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Jersey

Dáta aktualizované k prepočtu apríl 2021, báza USA
Meno JPI Net Merit Mlieko
(lbs)
Tuk
(lbs)
Tuk
%
Biel.
lbs
Biel.
%
Spoľ.% SB Zabrez. dcér Typ Vem. Konč. Tel.
(%)
Beta kaz.: Kap. kaz.:
123 459 385 36 0.08 27 0.06 74 5.2 2.88 1.1 1.2 11.84 3.2 0 A2A2 BB
70 324 718 31 -0.02 38 0.05 82 1.7 2.97 -2.2 1.3 10.95 7.5 0 A2A2 BB
111 446 507 55 0.14 27 0.04 76 3 2.98 -1.3 2 18.5 6.6 0 A2A2 BB