SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Jersey

Dáta aktualizované k prepočtu 08/2023, báza USA

Mercedes

River Valley Mercedes-ET |  NAR: 15.02.2020  | ŠT-REG: VCE-002  | NAAB: 777JE10062
Beta kaz: A1A1 |  Kappa kaz: BB | 
  • Super produkcia s pozitívnymi zlozkami
  • Skvelý typ
  • Výborná konverzia krmiva
  • K dispozícii aj ako sexované ID

USDA 03/2020


Indexy Produkcia Typ
JPI: 118 Mlieko: 690 Typ: 1.3
Net Merit: 441 Tuk: 36 Vemeno: 16.1
NM Syr: 448 Tuk%: 0.05 Končatiny.: -8.5
NM Pastva: 46 Biel.: 34 Typ spoľ.: 81
Konv. krmiva: 151 Biel.%: 82
Prod. spoľ.: 79
Rezid. príjem krmiva: 0
DWP$: 0

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 0.3 Index zdravia: 0
Telenie dcér: 0 Zabrez. dcér: -0.7 Mastitída: -1.2
Dĺžka teľnosti: -0.9 Zabrez. na jaloviciach: 3.2 Zadržaná placenta: 0
Skoré prvé otelenie: 0.9 Zabrez. na kravách: 1.1 Metritída: 0.6
Mŕtvonar. teľatá: 0 Vlastné zabrez. býka: Mliečna horúčka: 0.1
Mŕtvonar. teľatá dcér: 0 Ketóza: -0.2
Prod. život: 3.1 Torzia slezu: 0.5
Prežívateľnosť: -1.1
Prežívateľnosť jalovíc: 0.2
Som. bunky: 0.2
Úspora krmiva: 0
Spúšťanie mlieka: 0

HA USDA 03/2020
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.30
Šírka hrudníka úzky
široký 0.80
Hĺbka tela plytké hlboké 0.00
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 1.40
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený -1.00
Šírka zadku úzky
široký 1.00
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 0.60
Z. konč. zozadu zbiehavé paralelné 0.00
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.40
Skóre končatín nízke vysoké 0.00
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 1.90
Výška vemena nizke
vysoké 1.20
Šírka vemena úzke
široké 1.00
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.60
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.20
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 0.70
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 0.20
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.10