SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Jersey

Dáta aktualizované k prepočtu 08/2023, báza USA

Fringe

Victory S-S-I Miami Fringe-ET |  Miami x Mackenzie x Davidend |  NAR: 11.07.2019  | ŠT-REG: MAI-001  | NAAB: 007JE01822
Beta kaz: A2A2 |  Kappa kaz: BB | 

Heartland Jace Addison

  • Takmer dokonalý
  • Dobrá produkcia s vyššími zložkami
  • Výborné zdravie, pozitívna plodnosť
  • Skvele upnuté, plytké vemeno

USDA 12/2023


Indexy Produkcia Typ
JPI: 99 Mlieko: 161 Typ: 1.4
Net Merit: 301 Tuk: 16 Vemeno: 19.5
NM Syr: 313 Tuk%: 0.04 Končatiny.: 0.5
NM Pastva: 283 Biel.: 28 Typ spoľ.: 95
Konv. krmiva: 128 Biel.%: 0.09
Prod. spoľ.: 97
Rezid. príjem krmiva: 0
DWP$: 0

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 1 Index zdravia: 0
Telenie dcér: 0 Zabrez. dcér: 1.3 Mastitída: 0.1
Dĺžka teľnosti: 0.1 Zabrez. na jaloviciach: -0.1 Zadržaná placenta: -0.3
Skoré prvé otelenie: 1.3 Zabrez. na kravách: 1.1 Metritída: -0.4
Mŕtvonar. teľatá: 0 Vlastné zabrez. býka: Mliečna horúčka: 0.2
Mŕtvonar. teľatá dcér: 0 Ketóza: 0.1
Prod. život: 2.8 Torzia slezu: 0.6
Prežívateľnosť: 2.2
Prežívateľnosť jalovíc: 0
Som. bunky: 0
Úspora krmiva: 0
Spúšťanie mlieka: 0

HA USDA 12/2023
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.20
Šírka hrudníka úzky
široký 1.00
Hĺbka tela plytké hlboké 0.00
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.80
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený -1.00
Šírka zadku úzky
široký 1.30
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 0.30
Z. konč. zozadu zbiehavé paralelné 0.00
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.60
Skóre končatín nízke vysoké 0.00
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 2.30
Výška vemena nizke
vysoké 2.00
Šírka vemena úzke
široké 0.20
Závesný väz nezreteľný výrazný 0.00
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.40
Post. pr. ceckov od seba
k sebe -0.80
Post. zad. ceckov od seba
k sebe -1.40
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.80