SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

ISU Spoľ. % Mlieko kg Bielk.
(kg)
Bielk.
(%)
Tuk
(kg)
Tuk
(%)
Typ Konč. Vemeno Osval. dcér Prod. život Tel. Som. bunky Beta kazeín Kappa kazeín
121 95 429 29 2.1 9 -1.1 G 112 89 111 -0.6 82 0.9 A2A2 BB
127 95 1103 22 -1.9 38 -0.8 G 104 105 99 -0.3 95 0.3 A2A2 BB
142 95 489 20 0.5 29 1.3 G 114 113 95 1.6 95 0.5 A1A2 AB
143 95 669 30 1.1 33 0.9 G 110 110 99 0.9 95 1.2 A1A2 AB
138 95 1196 29 -1.3 35 -1.7 G 109 105 107 0.3 95 0.1 A1A2 AB
110 95 1004 31 -0.2 19 -3 G 107 95 84 -0.6 95 0.6 A2A2 BB
161 76 1421 50 0.7 61 0.6 G 104 112 87 0.9 95 1.8 A2A2 BB
170 77 1434 45 -0.2 58 0.4 G 106 128 89 2.1 95 0.8 A2A2 BB