SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

ISU Spoľ. % Mlieko kg Bielk.
(kg)
Bielk.
(%)
Tuk
(kg)
Tuk
(%)
Typ Konč. Vemeno Osval. dcér Prod. život Tel. Som. bunky Beta kazeín Kappa kazeín
127 95 505 31 2.1 12 -1.1 G 114 91 112 -0.5 83 1 A2A2 BB
132 95 1176 25 -1.8 41 -0.8 G 104 107 100 -0.1 95 0.3 A2A2 BB
143 95 544 22 0.6 31 1.2 G 114 114 95 1.6 95 0.5 A1A2 AB
145 95 739 32 1.2 36 0.9 G 109 112 99 1 95 1.2 A1A2 AB
142 95 1211 31 -1.1 37 -1.5 G 110 108 107 0.5 95 0.1 A1A2 AB
115 95 1081 34 -0.2 22 -3 G 112 97 84 -0.4 95 0.5 A2A2 BB
166 76 1501 54 0.6 63 0.5 G 105 114 89 1.1 95 1.7 A2A2 BB
175 76 1554 48 -0.3 62 0.2 G 110 128 87 2.1 95 0.9 A2A2 BB