SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

METEOR

JADOR x GUISSENY x VALFIN JB  |  NAR:  08.09.2016  | ŠT-REG: JAD-001

Jaquette FRE7120684453, matka

  • Dokonalá produkcia mlieka s plusovými bielkovinami
  • Kazeíny A2A2 BB
  • Vynikajúci obsah somatických buniek
  • Výborné končatiny
ISU/R: 132/71

INEL: 38
Mlieko kg: 1034 Tuk kg/%: 35/-0.9 Bielk. kg/%: 32/0.2

Fitness:
Prod. život: -0.3 Dojiteľnosť: 92 Som. bunky: 1.1
Telenie: 90 Plodnosť: -0.4
Kappa kazeín: BB Beta kazeín: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Osvalenie min
max 89
Končatiny min
max 108
Vemeno min
max 99
Výška v krížoch malá veľká 100
Šírka hrudníka úzky
široký 95
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 104
Dĺžka panvy krátka
dlhá 81
Šírka zadku úzka
široká 78
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 112
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 92
Paznecht nízky
vysoký 107
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 116
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 108
Šírka zadného upnutia úzke
široké 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 89
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 86
Orientácia ceckov od seba
k sebe
Dĺžka ceckov dlhé
krátke 101
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 106