SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2022

METEOR

JADOR x GUISSENY x VALFIN JB  |  NAR:  08.09.2016  | ŠT-REG: JAD-001

Jaquette FRE7120684453, matka

  • Dokonalá produkcia mlieka s plusovými bielkovinami
  • Kazeíny A2A2, BB
  • Vynikajúci obsah somatických buniek, zdravé vemená
  • Výborné končatiny
ISU/R: 119/95

INEL: 0
Mlieko kg: 1185 Tuk kg/%: 28/-2.8 Bielk. kg/%: 39/0.1

Fitness:
Prod. život: -0.3 Dojiteľnosť: 101 Som. bunky: 0.5
Telenie: 95 Plodnosť: -0.3
Kappa kazeín: BB Beta kazeín: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Osvalenie min
max 81
Končatiny min
max 110
Vemeno min
max 98
Výška v krížoch malá
veľká 101
Šírka hrudníka úzky
široký 88
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 95
Hĺbka tela plytké
hlboké 0
Dĺžka panvy krátka
dlhá 0
Šírka zadku úzka
široká 74
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 116
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 94
Paznecht nízky
vysoký 112
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 117
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 106
Šírka zadného upnutia úzke
široké 111
Hĺbka vemena hlboké
plytké 90
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 94
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 0
Orientácia ceckov od seba
k sebe
Dĺžka ceckov dlhé
krátke 107
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 106