SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

ILANNE

BRINK x CARTER x PERNAN  |  NAR:  15.01.2013  | ŠT-REG: TIT-004

Loire

  • Výborná plodnosť potomstva
  • Plusový obsah zložiek mlieka
  • Výrazne predlžuje produkčný život
  • Fantastické vemeno
ISU/R: 142/95

INDEX PRODUKCIE: 26
Mlieko kg: 489 Tuk kg/%: 29/1.3 Bielk. kg/%: 20/0.5

Fitness:
Prod. život: 1.6 Dojiteľnosť: 106 Som. bunky: 0.5
Telenie: 95 Plodnosť: 1
Zdravie paznechtov: -1.2
Kappa kazeín: AB Beta kazeín: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 104
Osvalenie min
max 95
Končatiny min
max 114
Vemeno min
max 113
Výška v krížoch malá
veľká 109
Šírka hrudníka úzky
široký 101
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 105
Dĺžka panvy dlhé
krátke 105
Šírka panvy úzka
široká 106
Sklon zadku zrazený zdvihnutý 100
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 92
Paznecht nízky vysoký 100
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 117
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 91
Šírka zadného upnutia úzke
široké 121
Hĺbka vemena hlboké
plytké 115
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 105
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 116
Rozmiestnenie zad. ceckov od seba
k sebe 103
Orientácia ceckov od seba
k sebe 102
Dĺžka panvy dlhé
krátke 96
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 81