SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2021

ILANNE

BRINK x CARTER x PERNAN  |  NAR:  15.01.2013  | ŠT-REG: TIT-004

Loire

  • Výborná plodnosť potomstva
  • Plusový obsah zložiek mlieka
  • Výrazne predlžuje produkčný život
  • Fantastické vemeno
ISU/R: 146/95

INEL: 0
Mlieko kg: 647 Tuk kg/%: 34/1.1 Bielk. kg/%: 25/0.5

Fitness:
Prod. život: 1.8 Dojiteľnosť: 109 Som. bunky: 0.5
Telenie: 95 Plodnosť: 0.8
Kappa kazeín: AB Beta kazeín: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Osvalenie min
max 93
Končatiny min
max 114
Vemeno min
max 115
Výška v krížoch malá
veľká 110
Šírka hrudníka úzky
široký 99
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 0
Dĺžka panvy krátka
dlhá 0
Šírka zadku úzka
široká 106
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 102
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 93
Paznecht nízky
vysoký 104
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 118
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 95
Šírka zadného upnutia úzke
široké 122
Hĺbka vemena hlboké
plytké 118
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 0
Orientácia ceckov od seba
k sebe
Dĺžka ceckov dlhé
krátke 99
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 78