SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2022

LELABEL

HOMYGOD x FUNKY JB x CRASAT  |  NAR:  15.11.2015  | ŠT-REG: TAS-006
  • zdravé vemená
ISU/R: 146/95

INEL: 0
Mlieko kg: 1202 Tuk kg/%: 39/-1.1 Bielk. kg/%: 32/-0.9

Fitness:
Prod. život: 0.8 Dojiteľnosť: 112 Som. bunky: 0.1
Telenie: 95 Plodnosť: 0
Kappa kazeín: Beta kazeín:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Osvalenie min
max 107
Končatiny min
max 111
Vemeno min
max 111
Výška v krížoch malá
veľká 126
Šírka hrudníka úzky
široký 113
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 116
Hĺbka tela plytké
hlboké 0
Dĺžka panvy krátka
dlhá 0
Šírka zadku úzka
široká 118
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 80
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 85
Paznecht nízky
vysoký 98
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 123
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 103
Šírka zadného upnutia úzke
široké 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 105
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 104
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 0
Orientácia ceckov od seba
k sebe
Dĺžka ceckov dlhé
krátke 96
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 131