SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

GONESSE

CORTIL x RADIOSO x PALIKAO  |  NAR:  03.07.2011  | ŠT-REG: CRL-001

Espagne FR88422191586, matka

  • Zdravé vemená
  • Vynikajúci obsah bielkovín v mlieku
  • Kazeíny A2A2, BB
  • Parádne končatiny
ISU/R: 121/95

INDEX PRODUKCIE: 32
Mlieko kg: 429 Tuk kg/%: 9/-1.1 Bielk. kg/%: 29/2.1

Fitness:
Prod. život: -0.6 Dojiteľnosť: 97 Som. bunky: 0.9
Telenie: 82 Plodnosť: 0
Zdravie paznechtov: 0.9
Kappa kazeín: BB Beta kazeín: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 94
Osvalenie min
max 111
Končatiny min
max 112
Vemeno min
max 89
Výška v krížoch malá
veľká 94
Šírka hrudníka úzky
široký 98
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 98
Dĺžka panvy dlhé
krátke 101
Šírka panvy úzka
široká 80
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 92
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 105
Paznecht nízky
vysoký 103
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 94
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 116
Šírka zadného upnutia úzke
široké 95
Hĺbka vemena hlboké
plytké 91
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 89
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 62
Rozmiestnenie zad. ceckov od seba
k sebe 123
Orientácia ceckov od seba
k sebe 85
Dĺžka panvy dlhé
krátke 86
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 114