SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

GONESSE

CORTIL x RADIOSO x PALIKAO  |  NAR:  03.07.2011  | ŠT-REG: CRL-001

Espagne FR88422191586, matka

  • Zdravé vemená
  • Vynikajúci obsah bielkovín v mlieku
  • Kazeíny A2A2, BB
  • Parádne končatiny
ISU/R: 141/95

INEL: 35
Mlieko kg: 554 Tuk kg/%: 14/-1.1 Bielk. kg/%: 32/1.7

Fitness:
Prod. život: 0 Dojiteľnosť: 98 Som. bunky: 1.3
Telenie: 89 Plodnosť: -0.2
Kappa kazeín: BB Beta kazeín: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Osvalenie min
max 109
Končatiny min
max 115
Vemeno min
max 93
Výška v krížoch malá
veľká 96
Šírka hrudníka úzky široký 100
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 110
Dĺžka panvy krátka
dlhá 83
Šírka zadku úzka
široká 79
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 94
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 103
Paznecht nízky
vysoký 105
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 98
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 119
Šírka zadného upnutia úzke
široké 96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 95
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 92
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 65
Orientácia ceckov od seba
k sebe
Dĺžka ceckov dlhé
krátke 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 112