SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

GONESSE

CORTIL x RADIOSO x PALIKAO  |  NAR:  03.07.2011  | ŠT-REG: CRL-001

Espagne FR88422191586, matka

  • Zdravé vemená
  • Vynikajúci obsah bielkovín v mlieku
  • Kazeíny A2A2, BB
  • Parádne končatiny
ISU/R: 127/95

INEL: 0
Mlieko kg: 505 Tuk kg/%: 12/-1.1 Bielk. kg/%: 31/2.1

Fitness:
Prod. život: -0.5 Dojiteľnosť: 98 Som. bunky: 1
Telenie: 83 Plodnosť: 0.1
Kappa kazeín: BB Beta kazeín: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Osvalenie min
max 112
Končatiny min
max 114
Vemeno min
max 91
Výška v krížoch malá
veľká 96
Šírka hrudníka úzky
široký 99
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 0
Dĺžka panvy krátka
dlhá 0
Šírka zadku úzka
široká 80
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 93
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 104
Paznecht nízky
vysoký 104
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 96
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 116
Šírka zadného upnutia úzke
široké 96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 92
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 90
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 0
Orientácia ceckov od seba
k sebe
Dĺžka ceckov dlhé
krátke 86
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 114