SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2022

GONESSE

CORTIL x RADIOSO x PALIKAO  |  NAR:  03.07.2011  | ŠT-REG: CRL-001

Espagne FR88422191586, matka

  • Zdravé vemená
  • Vynikajúci obsah bielkovín v mlieku
  • Kazeíny A2A2, BB
  • Parádne končatiny
ISU/R: 133/95

INEL: 0
Mlieko kg: 603 Tuk kg/%: 16/-1.2 Bielk. kg/%: 35/2.2

Fitness:
Prod. život: -0.4 Dojiteľnosť: 99 Som. bunky: 1.1
Telenie: 83 Plodnosť: 0.2
Kappa kazeín: BB Beta kazeín: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Osvalenie min
max 112
Končatiny min
max 115
Vemeno min
max 92
Výška v krížoch malá
veľká 97
Šírka hrudníka úzky
široký 99
Hĺbka hrudníka plytké hlboké 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 0
Dĺžka panvy krátka
dlhá 0
Šírka zadku úzka
široká 81
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 93
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 103
Paznecht nízky
vysoký 104
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 97
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 117
Šírka zadného upnutia úzke
široké 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 93
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 91
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 0
Orientácia ceckov od seba
k sebe
Dĺžka ceckov dlhé
krátke 87
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 113