SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

MASERATI

ITALIC x TRIOMPHE x REDON  |  NAR:  04.04.2016  | ŠT-REG: ITC-001

Ferrari FR2252043302, matka

  • Vynikajúci obsah bielkovín
  • Ideálny na jalovice
  • Fantastické vemeno
  • Typár
ISU/R: 134/83

INEL: 19
Mlieko kg: 165 Tuk kg/%: 2/-0.9 Bielk. kg/%: 18/1.7

Fitness:
Prod. život: 0.1 Dojiteľnosť: 105 Som. bunky: -0.1
Telenie: 92 Plodnosť: -0.1
Kappa kazeín: BB Beta kazeín: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Osvalenie min
max 90
Končatiny min max 100
Vemeno min
max 119
Výška v krížoch malá
veľká 118
Šírka hrudníka úzky
široký 105
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 119
Hĺbka tela plytké
hlboké 114
Dĺžka panvy krátka
dlhá 114
Šírka zadku úzka
široká 103
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 107
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 94
Paznecht nízky
vysoký 103
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 114
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 99
Šírka zadného upnutia úzke
široké 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 115
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 111
Orientácia ceckov od seba
k sebe
Dĺžka ceckov dlhé
krátke 103
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 89