SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

LANISTER

HORNET x URBANISTE x VALFIN JB  |  NAR:  01.07.2015  | ŠT-REG: HRT-001

Gloria FR5635288124, matka

  • Kazeíny A2A2, BB
  • Super končatiny
  • Zdravé vemená
  • Pozitívna plodnosť
ISU/R: 125/95

INEL: 13
Mlieko kg: -73 Tuk kg/%: 8/1.2 Bielk. kg/%: 10/1.4

Fitness:
Prod. život: 0.2 Dojiteľnosť: 105 Som. bunky: -0.4
Telenie: 91 Plodnosť: 1
Kappa kazeín: BB Beta kazeín: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Osvalenie min
max 98
Končatiny min
max 108
Vemeno min
max 96
Výška v krížoch malá
veľká 114
Šírka hrudníka úzky
široký 102
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 122
Hĺbka tela plytké
hlboké 108
Dĺžka panvy krátka
dlhá 111
Šírka zadku úzka
široká 110
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 120
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 99
Paznecht nízky
vysoký 111
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 99
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 80
Šírka zadného upnutia úzke
široké 99
Hĺbka vemena hlboké
plytké 116
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 96
Orientácia ceckov od seba
k sebe
Dĺžka ceckov dlhé
krátke 87
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 90