SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

HELUX

FUEGO x TIPOLI x OXALIN  |  NAR:  15.11.2012  | ŠT-REG: RHM-012

Latine

  • Zdravé vemená
  • Vynikajúca produkcia
  • Vysoko hodnotené osvalenie mladých teliat
  • Vhodný na jalovice
ISU/R: 120/95

INEL: 27
Mlieko kg: 1069 Tuk kg/%: 37/-0.7 Bielk. kg/%: 22/-1.5

Fitness:
Prod. život: 0.1 Dojiteľnosť: 107 Som. bunky: 0.5
Telenie: 91 Plodnosť: -0.7
Kappa kazeín: BB Beta kazeín: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Osvalenie min
max 101
Končatiny min
max 107
Vemeno min
max 104
Výška v krížoch malá
veľká 92
Šírka hrudníka úzky
široký 94
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 93
Hĺbka tela plytké
hlboké 86
Dĺžka panvy krátka
dlhá 94
Šírka zadku úzka
široká 86
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 95
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 83
Paznecht nízky
vysoký 102
Upnutie pred. vemeno voľné pevné 100
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 111
Šírka zadného upnutia úzke
široké 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 90
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 108
Orientácia ceckov od seba
k sebe
Dĺžka ceckov dlhé
krátke 102
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 79