SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Montbeliarde

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2021

MINNESOTA

IRKHAN x ENZO ROCS x URBANISTE  |  NAR:  20.07.2016  | ŠT-REG: BMC-001
  • Exkluzívna somatika a super vemená
  • Vynikajúca plodnosť
  • Skvelý produkčný život
  • Kappa kazeín BB
ISU/R: 148/95

INEL: 0
Mlieko kg: 1118 Tuk kg/%: 21/-3.1 Bielk. kg/%: 32/-0.5

Fitness:
Prod. život: 2.9 Dojiteľnosť: 107 Som. bunky: 0.3
Telenie: 95 Plodnosť: 1.3
Kappa kazeín: BB Beta kazeín: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Osvalenie min
max 95
Končatiny min
max 101
Vemeno min
max 114
Výška v krížoch malá
veľká 107
Šírka hrudníka úzky
široký 108
Hĺbka hrudníka plytké
hlboké 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 0
Dĺžka panvy krátka
dlhá 0
Šírka zadku úzka široká 100
Sklon zadku zrazený
zdvihnutý 101
Zadné končatiny z boku strmý
šabľovity 107
Paznecht nízky vysoký 100
Upnutie pred. vemeno voľné
pevné 117
Výška zad. upnutia nízke
vysoké 97
Šírka zadného upnutia úzke
široké 104
Hĺbka vemena hlboké
plytké 118
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 94
Rozmiestnenie pred. ceckov od seba
k sebe 0
Orientácia ceckov od seba
k sebe
Dĺžka ceckov dlhé
krátke 106
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 78