SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Pinzgauské

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

Meno GZW SK Index mäsa Index zdravia Mlieko
(kg)
Tuk
(%)
Tuk
(kg)
Bielkoviny
(%)
Bielkoviny
(kg)
Tel. SB Končatiny Vem.
118 97 106 898 -0.1 28 -0.02 29 106 116 103 105 112
0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0
0 98 0 0 0 0 0 0 103 104 95 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 103 104 90 0 0
112 117 117 -30 -0.26 -15 0.05 2 111 107 119 113 107
0 83 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0