SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Pinzgauské

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2020

RAKETE

RAT / NUSIL  |  NAR:  01.07.2011  | ŠT-REG: REM-008
  • vynikajúca produkcia mäsa
  • mimoriadne nízke somatické bunky
  • dlhý produkčný život
  • max. laktácia matky: 9584 kg ML, 4,78%T a 3,70%B
GZW/R: 112/84

Mlieko Mw: 97
Mlieko Kg: -9 Tuk kg/% : -15/-0.26 Bielkoviny/%: 3/0.05

Mäso Fw: 115
Prírastky: 114 Jatočná výťaž.: Mäso trieda: 116

Fitness Fit: 117
Produkčný život: 111 Dojiteľnosť: 94 Som. bunky: 118
Telenie: 106 Plodnosť: 105

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 97
Osvalenie min
max 119
Končatiny min
max 111
Vemeno min
max 106
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 101
Hĺbka tela plytké
hlboké 88
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 87
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 92
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 93
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 96
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 96
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 89
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 97
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 93
Hĺbka vemena hlboké
plytké 113
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 78
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 88
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 79
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 107
Čistota vemena pacecky
čisté 104