SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Pinzgauské

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

STARMOR

START / MORUS  |  NAR:  10.11.2019  | ŠT-REG: SPE-007
ALMERIN, AT956551314 ML kg T% B%
priemer 7/6 7596 4,26 3,61
max. 3. laktácia 8300 4,61 3,66
  • nepríbuzný pôvod
  • vlastná plodn osť +2%
GZW/R: 0/0

Mlieko Mw: 0
Mlieko Kg: 0 Tuk kg/% : 0/0 Bielkoviny/%: 0/0

Mäso Fw: 100
Prírastky: 98 Jatočná výťaž.: Mäso trieda: 101

Fitness Fit: 0
Produkčný život: 0 Dojiteľnosť: 0 Som. bunky: 0
Telenie: 110 Plodnosť: 0

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 0
Osvalenie min
max 0
Končatiny min
max 0
Vemeno min
max 0
Výška v krížoch malá
veľká
Dĺžka panvy krátka
dlhá
Šírka panvy úzka
široká
Hĺbka tela plytké
hlboké
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý
Sponka mäkka
strmá
Paznecht nízky
vysoký
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé
P.štvrte-upnutie voľné
pevné
Závesný väz nezreteľný
zreteľný
Hĺbka vemena hlboké
plytké
Dĺžka ceckov krátke
dlhé
Hrúbka ceckov tenké
hrubé
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe
Post. zad. ceckov od seba
k sebe
Čistota vemena pacecky
čisté