SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Kremnička 2, Banská Bystrica   e-mail: sbs@sbsas.sk,
web: www.sbsas.sk

Simmental-Fleckvieh

WESER

WILLE / INDER  |  NAR:  12.02.2012  | ŠT-REG: WLE-011
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (47125) 2700 4,00 108 3,18 86
1.laktácia (318) 7291 4,05 296 3,41 248
2.laktácia (242 ) 8064 4,12 333 3,54 286
3.laktácia (180) 8693 4,14 360 3,50 304
  •  Produkcia mlieka s plusovým obsahom bielkovín
  • Skvelé prírastky
  • Vynikajúca vlastná plodnosť +4%
  • Ľahká dojiteľnosť

GZW/R:
114/96 AT-DE-CZ

Mlieko
Mw: 121
Mlieko Kg: 789 Tuk kg/% : 28/-0.06 Bielkoviny: 33/0.06

Mäso
Fw: 102
Prírastky:
107 Jatočná výťaž.: 99 Mäso trieda: 101

Fitness
Fit: 91
Produkčný život: 93 Dojiteľnosť: 115 Som. bunky: 78
Telenie: 107 Vitalita: 96 Plodnosť: 103
Zdravie vemena: 78 Kappa kaz.: Beta kaz.:

80 90 100 110 120>
Rámec min
max 119
Osvalenie min
max 104
Končatiny min
max 102
Vemeno min
max 94
Výška v krížoch malá
veľká 116
Dĺžka panvy krátka
dlhá 122
Šírka panvy úzka
široká 119
Hĺbka tela plytké
hlboké 117
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 109
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 107
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 116
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 82
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 90
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 105
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Rozm. zad. ceckov min
max 101
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 99
Čistota vemena pacecky
čisté 105