SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Kremnička 2, Banská Bystrica   e-mail: sbs@sbsas.sk,
web: www.sbsas.sk

Simmental-Fleckvieh

EAGL

EQUADOR / HERZSCHLAG  |  NAR:  24.10.2018  | ŠT-REG: ERT-005
  • famózne mlieko
  • ľahko dojiteľné dcéry
  • výborné prírastky
  • Betakazeín A2A2
GZW/R:
114/83

Mlieko
Mw: 123
Mlieko Kg: 1137 Tuk kg/% : 44/-0.04 Bielkoviny: 24/-0.18

Mäso
Fw: 83
Prírastky:
99 Jatočná výťaž.: 76 Mäso trieda: 90

Fitness
Fit: 99
Produkčný život: 106 Dojiteľnosť: 123 Som. bunky: 93
Telenie: 103 Vitalita: 99 Plodnosť: 102
Zdravie vemena: 94 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

80 90 100 110 120>
Rámec min
max 98
Osvalenie min
max 83
Končatiny min
max 88
Vemeno min
max 99
Výška v krížoch malá
veľká 97
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 88
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 110
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka
strmá 94
Paznecht nízky
vysoký 95
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 115
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 105
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 97
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 106
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 92
Rozm. zad. ceckov min
max 89
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 91
Čistota vemena pacecky
čisté 99