SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

ENJO

ELVIS / POLARBAER  |  NAR:  18.06.2016  | ŠT-REG: ERT-003
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (892) 2677 4,04  108 3,19 85
1.laktácia (537 7297 4,15 303 3,44 251
2.laktácia (6) 8551 4,07 348 3,54 303
  • Vynikajúco hodnotená mlieková aj mäsová úžitkovosť
  • Znižuje obsah somatických buniek
  • Výrazne predlžuje produkčný život
  • Vlastná plodnosť +2%
GZW/R: 130/98 DE-AT-CZ august 2023

Mlieko Mw: 115
Mlieko: 805 Tuk kg/% : 16/-0.2 Bielkoviny: 25/-0.04

Mäso Fw: 112
Prírastky: 104 Jatočná výťaž.: 113 Mäso trieda: 108

Fitness Fit: 115
Produkčný život: 113 Dojiteľnosť: 100 Som. bunky: 111
Telenie: 103 Vitalita: 96 Plodnosť: 111
Zdravie vemena: 112 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 101
Osvalenie min
max 102
Končatiny min
max 112
Vemeno min
max 95
Výška v krížoch malá
veľká 103
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 108
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 87
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 87
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 92
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 120
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 96
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 99
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 99
Rozm. zad. ceckov min
max 108
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 104
Čistota vemena pacecky
čisté 104