SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

ENJO

ELVIS / POLARBAER  |  NAR:  18.06.2016  | ŠT-REG: ERT-003
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (892) 2677 4,04  108 3,19 85
1.laktácia (537 7297 4,15 303 3,44 251
2.laktácia (6) 8551 4,07 348 3,54 303
  • Vynikajúco hodnotená mlieková aj mäsová úžitkovosť
  • Znižuje obsah somatických buniek
  • Výrazne predlžuje produkčný život
  • Vlastná plodnosť +2%
GZW/R: 131/97 DE-AT-CZ august 2021

Mlieko Mw: 116
Mlieko: 903 Tuk kg/% : 18/-0.22 Bielkoviny: 26/-0.06

Mäso Fw: 110
Prírastky: 103 Jatočná výťaž.: 112 Mäso trieda: 106

Fitness Fit: 116
Produkčný život: 114 Dojiteľnosť: 101 Som. bunky: 112
Telenie: 102 Vitalita: 97 Plodnosť: 111
Zdravie vemena: 113 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 102
Osvalenie min
max 102
Končatiny min
max 113
Vemeno min
max 96
Výška v krížoch malá
veľká 104
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 107
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 105
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 88
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 87
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 93
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 120
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 96
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 99
Rozm. zad. ceckov min
max 108
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 104
Čistota vemena pacecky
čisté 105