SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

HARAM

HURLY / INDOSSAR  |  NAR:  30.09.2015  | ŠT-REG: HUC-004
  • Mlieko, mäso aj zdravie
  • Výborný produkčný život
  • Pozitívne hodnotená vitalita aj plodnosť
  • Optimálny na jalovice
GZW/R: 122/88 AT-DE-CZ apríl 2020

Mlieko Mw: 115
Mlieko Kg: 726 Tuk kg/% : 23/-0.09 Bielkoviny/%: 21/-0.05

Mäso Fw: 105
Prírastky: 109 Jatočná výťaž.: 109 Mäso trieda: 97

Fitness Fit: 107
Produkčný život: 113 Dojiteľnosť: 112 Som. bunky: 86
Telenie: 116 Vitalita: 103 Plodnosť: 110
Zdravie vemena: 90 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A1A2

AT-DE-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min max 100
Osvalenie min
max 101
Končatiny min
max 108
Vemeno min
max 114
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 90
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 97
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 107
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 103
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 108
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 106
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 116
Rozm. zad. ceckov min
max 113
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 99