SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

HARAM

HURLY / INDOSSAR  |  NAR:  30.09.2015  | ŠT-REG: HUC-004
  • Mlieko, mäso aj zdravie
  • Výborný produkčný život
  • Pozitívne hodnotená vitalita aj plodnosť
  • Optimálny na jalovice
GZW/R: 122/91 AT-DE-CZ august 2021

Mlieko Mw: 114
Mlieko: 627 Tuk kg/% : 21/-0.06 Bielkoviny: 20/-0.03

Mäso Fw: 102
Prírastky: 104 Jatočná výťaž.: 105 Mäso trieda: 97

Fitness Fit: 110
Produkčný život: 114 Dojiteľnosť: 111 Som. bunky: 93
Telenie: 116 Vitalita: 99 Plodnosť: 111
Zdravie vemena: 96 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A1A2

AT-DE-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 101
Osvalenie min max 100
Končatiny min
max 109
Vemeno min
max 111
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 108
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 88
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 99
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 103
Sponka mäkka
strmá 99
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 106
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké plytké 100
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 110
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 108
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 113
Rozm. zad. ceckov min
max 112
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 106
Čistota vemena pacecky
čisté 99