SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

HARAM

HURLY / INDOSSAR  |  NAR:  30.09.2015  | ŠT-REG: HUC-004
  • Mlieko, mäso aj zdravie
  • Výborný produkčný život
  • Pozitívne hodnotená vitalita aj plodnosť
  • Optimálny na jalovice
GZW/R: 118/92 AT-DE-CZ august 2023

Mlieko Mw: 112
Mlieko: 467 Tuk kg/% : 19/-0.01 Bielkoviny: 16/-0.01

Mäso Fw: 104
Prírastky: 106 Jatočná výťaž.: 106 Mäso trieda: 99

Fitness Fit: 107
Produkčný život: 112 Dojiteľnosť: 108 Som. bunky: 92
Telenie: 115 Vitalita: 100 Plodnosť: 107
Zdravie vemena: 95 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A1A2

AT-DE-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min max 100
Osvalenie min
max 99
Končatiny min
max 104
Vemeno min
max 107
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 87
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 98
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 104
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 109
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 107
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 112
Rozm. zad. ceckov min
max 109
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 105
Čistota vemena pacecky čisté 100