SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2021

DAILY

DELL / VANSTEIN  |  NAR:  17.10.2014  | ŠT-REG: DLL-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (788) 2548 4,10  105 3,21 82
1.laktácia (509) 7042 4,24 299 3,47 244
2.laktácia (74) 7696 4,41 340 3,62 279
  • zvyšuje obsah zložiek
  • super vemená
  • vlastná plodnosť +2%
  • vynikajúca vitalita, dlhý produkčný život, ľahké telenie
GZW/R: 113/97 DE-AT-CZ august 2021

Mlieko Mw: 108
Mlieko Kg: 252 Tuk kg/% : 13/0.03 Bielkoviny/%: 10/0.01

Mäso Fw: 111
Prírastky: 112 Jatočná výťaž.: 119 Mäso trieda: 97

Fitness Fit: 101
Produkčný život: 110 Dojiteľnosť: 96 Som. bunky: 101
Telenie: 103 Vitalita: 109 Plodnosť: 95
Zdravie vemena: 100 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 110
Osvalenie min
max 94
Končatiny min
max 111
Vemeno min
max 122
Výška v krížoch malá
veľká 112
Dĺžka panvy krátka
dlhá 110
Šírka panvy úzka
široká 111
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 106
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 117
Sponka mäkka
strmá 98
Paznecht nízky vysoký 100
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 92
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 113
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 122
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 95
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 103
Rozm. zad. ceckov min
max 113
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 123
Čistota vemena pacecky čisté 100