SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

DAILY

DELL / VANSTEIN  |  NAR:  17.10.2014  | ŠT-REG: DLL-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (492) 2645 4,09  108 3,21 85
1.laktácia (247) 7199 4,27 307 3,48 251
2.laktácia (1) 7113 5,03 358 3,57 254
  • zvyšuje obsah zložiek
  • super vemená
  • vlastná plodnosť +2%
  • vynikajúca vitalita, dlhý produkčný život, ľahké telenie
GZW/R: 113/96 DE-AT-CZ apríl 2020

Mlieko Mw: 109
Mlieko Kg: 297 Tuk kg/% : 15/0.03 Bielkoviny/%: 11/0.01

Mäso Fw: 111
Prírastky: 112 Jatočná výťaž.: 119 Mäso trieda: 97

Fitness Fit: 99
Produkčný život: 111 Dojiteľnosť: 96 Som. bunky: 99
Telenie: 103 Vitalita: 108 Plodnosť: 91
Zdravie vemena: 98 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 113
Osvalenie min
max 96
Končatiny min
max 113
Vemeno min
max 123
Výška v krížoch malá
veľká 115
Dĺžka panvy krátka
dlhá 113
Šírka panvy úzka
široká 112
Hĺbka tela plytké
hlboké 98
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 107
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 116
Sponka mäkka
strmá 97
Paznecht nízky
vysoký 102
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 93
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 114
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 123
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 96
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 103
Rozm. zad. ceckov min
max 114
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 123
Čistota vemena pacecky čisté 100