SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

DAILY

DELL / VANSTEIN  |  NAR:  17.10.2014  | ŠT-REG: DLL-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (984) 2516 4,09  103 3,22 81
1.laktácia (825) 6746 4,22 285 3,45 233
2.laktácia (403) 7735 4,32 334 3,55 275
3.laktácia (63) 8358 4,42 370 3,54 296
  • zvyšuje obsah zložiek
  • super vemená
  • vlastná plodnosť +2%
  • vynikajúca vitalita, dlhý produkčný život, ľahké telenie
GZW/R: 112/98 DE-AT-CZ august 2021

Mlieko Mw: 105
Mlieko: 109 Tuk kg/% : 7/0.03 Bielkoviny: 8/0.05

Mäso Fw: 112
Prírastky: 112 Jatočná výťaž.: 119 Mäso trieda: 98

Fitness Fit: 103
Produkčný život: 110 Dojiteľnosť: 97 Som. bunky: 102
Telenie: 103 Vitalita: 107 Plodnosť: 98
Zdravie vemena: 101 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 109
Osvalenie min
max 95
Končatiny min
max 111
Vemeno min
max 120
Výška v krížoch malá
veľká 111
Dĺžka panvy krátka
dlhá 110
Šírka panvy úzka
široká 111
Hĺbka tela plytké
hlboké 97
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 115
Sponka mäkka
strmá 98
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 94
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 113
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 121
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 97
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 101
Rozm. zad. ceckov min
max 112
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 120
Čistota vemena pacecky čisté 100