SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

DAILY

DELL / VANSTEIN  |  NAR:  17.10.2014  | ŠT-REG: DLL-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (984) 2516 4,09  103 3,22 81
1.laktácia (825) 6746 4,22 285 3,45 233
2.laktácia (403) 7735 4,32 334 3,55 275
3.laktácia (63) 8358 4,42 370 3,54 296
  • zvyšuje obsah zložiek
  • super vemená
  • vlastná plodnosť +2%
  • vynikajúca vitalita, dlhý produkčný život, ľahké telenie
GZW/R: 111/98 DE-AT-CZ august 2023

Mlieko Mw: 104
Mlieko: 22 Tuk kg/% : 6/0.06 Bielkoviny: 6/0.06

Mäso Fw: 112
Prírastky: 112 Jatočná výťaž.: 120 Mäso trieda: 98

Fitness Fit: 103
Produkčný život: 109 Dojiteľnosť: 96 Som. bunky: 102
Telenie: 102 Vitalita: 106 Plodnosť: 99
Zdravie vemena: 102 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 108
Osvalenie min
max 94
Končatiny min
max 110
Vemeno min
max 119
Výška v krížoch malá
veľká 109
Dĺžka panvy krátka
dlhá 109
Šírka panvy úzka
široká 110
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 116
Sponka mäkka
strmá 97
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 93
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 112
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 111
Hĺbka vemena hlboké
plytké 119
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 101
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 97
Rozm. pr. ceckov od seba k sebe 100
Rozm. zad. ceckov min
max 111
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 120
Čistota vemena pacecky čisté 100