SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

DAILY

DELL / VANSTEIN  |  NAR:  17.10.2014  | ŠT-REG: DLL-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (984) 2516 4,09  103 3,22 81
1.laktácia (825) 6746 4,22 285 3,45 233
2.laktácia (403) 7735 4,32 334 3,55 275
3.laktácia (63) 8358 4,42 370 3,54 296
  • zvyšuje obsah zložiek
  • super vemená
  • vlastná plodnosť +2%
  • vynikajúca vitalita, dlhý produkčný život, ľahké telenie
GZW/R: 112/98 DE-AT-CZ august 2021

Mlieko Mw: 104
Mlieko: 30 Tuk kg/% : 6/0.06 Bielkoviny: 6/0.06

Mäso Fw: 113
Prírastky: 112 Jatočná výťaž.: 120 Mäso trieda: 98

Fitness Fit: 104
Produkčný život: 110 Dojiteľnosť: 96 Som. bunky: 102
Telenie: 103 Vitalita: 106 Plodnosť: 99
Zdravie vemena: 102 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 109
Osvalenie min
max 95
Končatiny min
max 110
Vemeno min
max 119
Výška v krížoch malá
veľká 110
Dĺžka panvy krátka
dlhá 110
Šírka panvy úzka
široká 110
Hĺbka tela plytké
hlboké 97
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 116
Sponka mäkka
strmá 97
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 93
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 112
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 111
Hĺbka vemena hlboké
plytké 120
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 97
Rozm. pr. ceckov od seba k sebe 100
Rozm. zad. ceckov min
max 111
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 120
Čistota vemena pacecky čisté 100