SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

DAILY

DELL / VANSTEIN  |  NAR:  17.10.2014  | ŠT-REG: DLL-001
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (984) 2516 4,09  103 3,22 81
1.laktácia (825) 6746 4,22 285 3,45 233
2.laktácia (403) 7735 4,32 334 3,55 275
3.laktácia (63) 8358 4,42 370 3,54 296
  • zvyšuje obsah zložiek
  • super vemená
  • vlastná plodnosť +2%
  • vynikajúca vitalita, dlhý produkčný život, ľahké telenie
GZW/R: 110/99 DE-AT-CZ apríl 2024

Mlieko Mw: 103
Mlieko: -39 Tuk kg/% : 4/0.07 Bielkoviny: 4/0.06

Mäso Fw: 112
Prírastky: 111 Jatočná výťaž.: 120 Mäso trieda: 98

Fitness Fit: 103
Produkčný život: 107 Dojiteľnosť: 95 Som. bunky: 101
Telenie: 102 Vitalita: 105 Plodnosť: 100
Zdravie vemena: 101 Zdravie paznechtov: 111
Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 109
Osvalenie min
max 95
Končatiny min
max 110
Vemeno min
max 119
Výška v krížoch malá
veľká 109
Dĺžka panvy krátka
dlhá 110
Šírka panvy úzka
široká 110
Hĺbka tela plytké
hlboké 98
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 117
Sponka mäkka
strmá 97
Paznecht nízky
vysoký 102
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 95
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 110
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 113
Hĺbka vemena hlboké
plytké 118
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 99
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 99
Rozm. zad. ceckov min
max 109
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 117
Čistota vemena pacecky
čisté 101