SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

MILLION

MINT / RORB  |  NAR:  07.04.2015  | ŠT-REG: MMT-001
  • Ľahké telenie
  • Predlžuje produkčný život
  • Super  vemená
  • Pozitívna plodnost
GZW/R: 102/89 DE-AT-CZ august 2021

Mlieko Mw: 105
Mlieko: 283 Tuk kg/% : 2/-0.12 Bielkoviny: 11/0.01

Mäso Fw: 92
Prírastky: 98 Jatočná výťaž.: 90 Mäso trieda: 95

Fitness Fit: 100
Produkčný život: 105 Dojiteľnosť: 117 Som. bunky: 107
Telenie: 97 Vitalita: 95 Plodnosť: 95
Zdravie vemena: 108 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 109
Osvalenie min
max 90
Končatiny min
max 113
Vemeno min
max 109
Výška v krížoch malá
veľká 113
Dĺžka panvy krátka
dlhá 104
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké
hlboké 108
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 103
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 112
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky vysoký 100
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 116
Hĺbka vemena hlboké
plytké 106
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 98
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 105
Rozm. zad. ceckov min
max 113
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 98