SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

WESER

WILLE / INDER  |  NAR:  12.02.2012  | ŠT-REG: WLE-011
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (47125) 2700 4,00 108 3,18 86
1.laktácia (318) 7291 4,05 296 3,41 248
2.laktácia (242 ) 8064 4,12 333 3,54 286
3.laktácia (180) 8693 4,14 360 3,50 304
  •  Produkcia mlieka s plusovým obsahom bielkovín
  • Skvelé prírastky
  • Vynikajúca vlastná plodnosť +4%
  • Ľahká dojiteľnosť
GZW/R: 113/97 AT-DE-CZ august 2021

Mlieko Mw: 118
Mlieko: 652 Tuk kg/% : 22/-0.06 Bielkoviny: 29/0.07

Mäso Fw: 104
Prírastky: 109 Jatočná výťaž.: 99 Mäso trieda: 103

Fitness Fit: 92
Produkčný život: 91 Dojiteľnosť: 116 Som. bunky: 79
Telenie: 106 Vitalita: 96 Plodnosť: 107
Zdravie vemena: 79 Kappa kaz.: Beta kaz.:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 118
Osvalenie min
max 104
Končatiny min
max 102
Vemeno min
max 93
Výška v krížoch malá
veľká 116
Dĺžka panvy krátka
dlhá 121
Šírka panvy úzka
široká 117
Hĺbka tela plytké
hlboké 115
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 109
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 107
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 103
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 115
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 81
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 90
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 105
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 95
Rozm. zad. ceckov min max 100
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 98
Čistota vemena pacecky
čisté 105