SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

HUBRAUM

HUTERA / MANITOBA  |  NAR:  2013  | ŠT-REG: HRA-007
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (6571) 2860 4,06 116 3,16 90
1.laktácie (5495) 7739 4,23 328 3,43 265
2.laktácia (3463) 8730 4,23 369 3,50 305
3.laktácia (1200) 9371 4,22 396 3,45 324
  • vlastná plodnosť +1%
  • harmonický typ
  • ľahko dojiteľné dcéry
GZW/R: 106/99 DE-AT-CZ august 2023

Mlieko Mw: 115
Mlieko: 676 Tuk kg/% : 33/0.06 Bielkoviny: 14/-0.11

Mäso Fw: 91
Prírastky: 96 Jatočná výťaž.: 85 Mäso trieda: 101

Fitness Fit: 93
Produkčný život: 90 Dojiteľnosť: 106 Som. bunky: 89
Telenie: 104 Vitalita: 101 Plodnosť: 106
Zdravie vemena: 85 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 107
Osvalenie min
max 104
Končatiny min
max 103
Vemeno min
max 103
Výška v krížoch malá
veľká 104
Dĺžka panvy krátka
dlhá 106
Šírka panvy úzka
široká 109
Hĺbka tela plytké
hlboké 110
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 87
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 96
Sponka mäkka
strmá 96
Paznecht nízky
vysoký 113
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 103
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 101
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 109
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Rozm. zad. ceckov min
max 88
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 92
Čistota vemena pacecky
čisté 105