SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2023

MIVEN

MINDMAP / VESTEL  |  NAR:  26.07.2017  | ŠT-REG: MMT-002

Miven

  • Zlepšuje mliekovú aj mäsovú úžitkovosť
  • Super fitness
  • Beta kazeín A2A2
  • Produkcia matky: max. laktácia 12 272kg mlieka, 3,67%T a 3,25% B
GZW/R: 122/92 AT-DE-CZ december 2023

Mlieko Mw: 109
Mlieko: 647 Tuk kg/% : 14/-0.14 Bielkoviny: 13/-0.11

Mäso Fw: 105
Prírastky: 109 Jatočná výťaž.: 105 Mäso trieda: 100

Fitness Fit: 114
Produkčný život: 113 Dojiteľnosť: 121 Som. bunky: 111
Telenie: 118 Vitalita: 91 Plodnosť: 116
Zdravie vemena: 111 Zdravie paznechtov: 108
Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 106
Osvalenie min
max 95
Končatiny min
max 102
Vemeno min
max 113
Výška v krížoch malá
veľká 108
Dĺžka panvy krátka
dlhá 106
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 109
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 109
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 110
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 115
Sponka mäkka
strmá 94
Paznecht nízky
vysoký 94
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 106
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 103
Hĺbka vemena hlboké
plytké 103
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 94
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 110
Rozm. zad. ceckov min
max 112
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 109
Čistota vemena pacecky
čisté 102