SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

MIVEN

MINDMAP / VESTEL  |  NAR:  26.07.2017  | ŠT-REG: MMT-002

Miven

  • Zlepšuje mliekovú aj mäsovú úžitkovosť
  • Super fitness
  • Beta kazeín A2A2
  • Produkcia matky: max. laktácia 12 272kg mlieka, 3,67%T a 3,25% B
GZW/R: 120/87 AT-DE-CZ august 2021

Mlieko Mw: 111
Mlieko: 684 Tuk kg/% : 17/-0.13 Bielkoviny: 16/-0.1

Mäso Fw: 105
Prírastky: 108 Jatočná výťaž.: 105 Mäso trieda: 99

Fitness Fit: 110
Produkčný život: 113 Dojiteľnosť: 120 Som. bunky: 112
Telenie: 119 Vitalita: 91 Plodnosť: 110
Zdravie vemena: 112 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 99
Osvalenie min
max 93
Končatiny min
max 99
Vemeno min
max 110
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 97
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 106
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 114
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 119
Sponka mäkka
strmá 93
Paznecht nízky
vysoký 91
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 94
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 110
Rozm. zad. ceckov min
max 105
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 102