SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

MIVEN

MINDMAP / VESTEL  |  NAR:  26.07.2017  | ŠT-REG: MMT-002

Miven

  • Zlepšuje mliekovú aj mäsovú úžitkovosť
  • Super fitness
  • Beta kazeín A2A2
  • Produkcia matky: max. laktácia 12 272kg mlieka, 3,67%T a 3,25% B
GZW/R: 121/83 AT-DE-CZ august 2021

Mlieko Mw: 112
Mlieko: 783 Tuk kg/% : 19/-0.15 Bielkoviny: 15/-0.14

Mäso Fw: 99
Prírastky: 106 Jatočná výťaž.: 100 Mäso trieda: 96

Fitness Fit: 113
Produkčný život: 115 Dojiteľnosť: 119 Som. bunky: 120
Telenie: 117 Vitalita: 91 Plodnosť: 108
Zdravie vemena: 118 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min max 100
Osvalenie min
max 95
Končatiny min
max 101
Vemeno min
max 112
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 98
Šírka panvy úzka
široká 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 106
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 114
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 119
Sponka mäkka
strmá 95
Paznecht nízky
vysoký 94
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 110
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 97
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 95
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 111
Rozm. zad. ceckov min
max 104
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 104
Čistota vemena pacecky
čisté 102