SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

MIVEN

MINDMAP / VESTEL  |  NAR:  26.07.2017  | ŠT-REG: MMT-002

Miven

  • Zlepšuje mliekovú aj mäsovú úžitkovosť
  • Super fitness
  • Beta kazeín A2A2
  • Produkcia matky: max. laktácia 12 272kg mlieka, 3,67%T a 3,25% B
GZW/R: 123/74 AT-DE-CZ apríl 2020

Mlieko Mw: 114
Mlieko Kg: 681 Tuk kg/% : 21/-0.09 Bielkoviny/%: 19/-0.06

Mäso Fw: 106
Prírastky: 110 Jatočná výťaž.: 104 Mäso trieda: 102

Fitness Fit: 113
Produkčný život: 114 Dojiteľnosť: 118 Som. bunky: 116
Telenie: 116 Vitalita: 88 Plodnosť: 109
Zdravie vemena: 116 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min max 100
Osvalenie min
max 95
Končatiny min
max 99
Vemeno min
max 114
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 101
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 114
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 117
Sponka mäkka
strmá 96
Paznecht nízky
vysoký 93
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 111
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 115
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 91
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 111
Rozm. zad. ceckov min
max 106
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 105
Čistota vemena pacecky
čisté 103