SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

JEDERMANN

JACK / HURLY  |  NAR:  27.05.2018  | ŠT-REG: JAN-001
  • Zaujímavý pôvod
  • Mimoriadne znaky zdravia, výrazne predlžuje produkčný život
  • Vynikajúco hodnotené mäsa, najmä jatočná výťažnosť
  • Ideálny  na jalovice
GZW/R: 134/75 AT-DE-CZ apríl 2020

Mlieko Mw: 112
Mlieko Kg: 773 Tuk kg/% : 16/-0.18 Bielkoviny/%: 17/-0.12

Mäso Fw: 114
Prírastky: 111 Jatočná výťaž.: 118 Mäso trieda: 105

Fitness Fit: 128
Produkčný život: 120 Dojiteľnosť: 102 Som. bunky: 103
Telenie: 109 Vitalita: 119 Plodnosť: 125
Zdravie vemena: 109 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 104
Osvalenie min
max 103
Končatiny min
max 109
Vemeno min
max 110
Výška v krížoch malá
veľká 108
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 90
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 106
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 95
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 110
Rozm. zad. ceckov min
max 92
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 77
Čistota vemena pacecky
čisté 102