SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

JEDERMANN

JACK / HURLY  |  NAR:  27.05.2018  | ŠT-REG: JAN-001
  • Zaujímavý pôvod
  • Mimoriadne znaky zdravia, výrazne predlžuje produkčný život, mimoriadna plodnosť
  • Vynikajúco hodnotenie mäsa, najmä jatočná výťažnosť
  • Ideálny  na jalovice
GZW/R: 132/79 AT-DE-CZ august 2021

Mlieko Mw: 112
Mlieko: 735 Tuk kg/% : 16/-0.17 Bielkoviny: 18/-0.09

Mäso Fw: 121
Prírastky: 110 Jatočná výťaž.: 128 Mäso trieda: 106

Fitness Fit: 121
Produkčný život: 118 Dojiteľnosť: 104 Som. bunky: 98
Telenie: 111 Vitalita: 115 Plodnosť: 121
Zdravie vemena: 102 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 103
Osvalenie min
max 102
Končatiny min
max 108
Vemeno min
max 106
Výška v krížoch malá
veľká 108
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 94
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 93
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 94
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 108
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky
vysoký 102
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 92
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 112
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 107
Rozm. zad. ceckov min
max 90
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 75
Čistota vemena pacecky
čisté 101