SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

JEDERMANN

JACK / HURLY  |  NAR:  27.05.2018  | ŠT-REG: JAN-001
  • Zaujímavý pôvod
  • Mimoriadne znaky zdravia, výrazne predlžuje produkčný život, mimoriadna plodnosť
  • Vynikajúco hodnotenie mäsa, najmä jatočná výťažnosť
  • Ideálny  na jalovice
GZW/R: 131/88 AT-DE-CZ august 2021

Mlieko Mw: 111
Mlieko: 790 Tuk kg/% : 19/-0.16 Bielkoviny: 13/-0.17

Mäso Fw: 117
Prírastky: 107 Jatočná výťaž.: 124 Mäso trieda: 104

Fitness Fit: 119
Produkčný život: 117 Dojiteľnosť: 114 Som. bunky: 103
Telenie: 111 Vitalita: 113 Plodnosť: 120
Zdravie vemena: 104 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 102
Osvalenie min
max 98
Končatiny min
max 109
Vemeno min
max 104
Výška v krížoch malá
veľká 107
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 87
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 95
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 112
Sponka mäkka
strmá 92
Paznecht nízky vysoký 100
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 94
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 115
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 91
Hĺbka vemena hlboké
plytké 112
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 105
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 107
Rozm. pr. ceckov od seba k sebe 100
Rozm. zad. ceckov min
max 87
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 70
Čistota vemena pacecky
čisté 103