SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

VERISMO PP*

VESPASIAN P*S / MAHANGO Pp*  |  NAR:  2018  | ŠT-REG: RMT-007
  • plusový obsah zložiek v mlieku
  • vlastná plodnosť +3%
  • skvele vyrovnaná kombinovaná úžitkovosť
  • mimoriadne zdravie
GZW/R: 131/93 AT-DE-CZ august 2021

Mlieko Mw: 108
Mlieko: 614 Tuk kg/% : 16/-0.11 Bielkoviny: 9/-0.15

Mäso Fw: 123
Prírastky: 114 Jatočná výťaž.: 123 Mäso trieda: 115

Fitness Fit: 118
Produkčný život: 109 Dojiteľnosť: 113 Som. bunky: 119
Telenie: 103 Vitalita: 96 Plodnosť: 119
Zdravie vemena: 116 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 108
Osvalenie min
max 109
Končatiny min
max 113
Vemeno min max 100
Výška v krížoch malá
veľká 110
Dĺžka panvy krátka
dlhá 113
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 98
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 121
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 107
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 107
Paznecht nízky
vysoký 111
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 98
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 97
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 97
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 105
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 117
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 94
Rozm. zad. ceckov min
max 92
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 98
Čistota vemena pacecky
čisté 108