SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

VERISMO PP*

VESPASIAN P*S / MAHANGO Pp*  |  NAR:  2018  | ŠT-REG: RMT-007
  • plusový obsah zložiek v mlieku
  • vlastná plodnosť +3%
  • skvele vyrovnaná kombinovaná úžitkovosť
  • mimoriadne zdravie
GZW/R: 133/95 AT-DE-CZ august 2023

Mlieko Mw: 110
Mlieko: 633 Tuk kg/% : 17/-0.1 Bielkoviny: 12/-0.12

Mäso Fw: 122
Prírastky: 113 Jatočná výťaž.: 121 Mäso trieda: 114

Fitness Fit: 119
Produkčný život: 109 Dojiteľnosť: 114 Som. bunky: 119
Telenie: 103 Vitalita: 95 Plodnosť: 120
Zdravie vemena: 116 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 108
Osvalenie min
max 107
Končatiny min
max 113
Vemeno min
max 104
Výška v krížoch malá
veľká 109
Dĺžka panvy krátka
dlhá 113
Šírka panvy úzka
široká 101
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 119
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 106
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 103
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 98
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 97
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 112
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 95
Rozm. zad. ceckov min
max 93
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 101
Čistota vemena pacecky
čisté 105