SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

RENEGADE

RUKSI / WALDBRAND  |  NAR:  2014.6..12.0  | ŠT-REG: RMN-024
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (162) 2713 4,20 114 3,11 84
1.laktácie (152) 7136 4,46 318 3,40 243
2.laktácie (122) 7779 4,62 359 3,57 278
3.laktácie ( 57) 8289 4,58 379 3,52 292
  • Zdravé a dobre utvárané vemená
  • Vynikajúci obsah tuku aj plusové bielkoviny
  • Vlastná plodnosť +2%
  • Zaujímavý pôvod
GZW/R: 125/94 august 2021

Mlieko Mw: 122
Mlieko: 354 Tuk kg/% : 47/0.38 Bielkoviny: 20/0.09

Mäso Fw: 107
Prírastky: 100 Jatočná výťaž.: 108 Mäso trieda: 106

Fitness Fit: 103
Produkčný život: 99 Dojiteľnosť: 107 Som. bunky: 108
Telenie: 119 Vitalita: 99 Plodnosť: 98
Zdravie vemena: 109 Kappa kaz.: Beta kaz.: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 101
Osvalenie min
max 85
Končatiny min
max 91
Vemeno min
max 111
Výška v krížoch malá
veľká 103
Dĺžka panvy krátka
dlhá 104
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 91
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 131
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 125
Sponka mäkka
strmá 90
Paznecht nízky
vysoký 93
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 95
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 108
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 93
Hĺbka vemena hlboké
plytké 111
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 93
Rozm. pr. ceckov od seba k sebe 100
Rozm. zad. ceckov min max 100
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 105
Čistota vemena pacecky
čisté 97