SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

RENEGADE

RUKSI / WALDBRAND  |  NAR:  2014.6..12.0  | ŠT-REG: RMN-024
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (154) 2724 4,20 114 3,11 85
1.laktácie (127) 7128 4,48 319 3,42 244
2.laktácie (14) 7133 4,67 333 3,56 254
  • Zdravé a dobre utvárané vemená
  • Vynikajúci obsah tuku aj plusové bielkoviny
  • Fantastická vlastná plodnosť +4%
  • Zaujímavý pôvod
GZW/R: 131/91 apríl 2020

Mlieko Mw: 124
Mlieko Kg: 492 Tuk kg/% : 51/0.36 Bielkoviny/%: 24/0.07

Mäso Fw: 106
Prírastky: 100 Jatočná výťaž.: 106 Mäso trieda: 106

Fitness Fit: 108
Produkčný život: 103 Dojiteľnosť: 110 Som. bunky: 111
Telenie: 116 Vitalita: 99 Plodnosť: 102
Zdravie vemena: 112 Kappa kaz.: Beta kaz.: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 104
Osvalenie min
max 85
Končatiny min
max 92
Vemeno min
max 116
Výška v krížoch malá
veľká 106
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 130
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 127
Sponka mäkka
strmá 94
Paznecht nízky
vysoký 94
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 97
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 111
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 94
Hĺbka vemena hlboké
plytké 113
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 101
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 92
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 103
Rozm. zad. ceckov min max 100
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 96