SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

RENEGADE

RUKSI / WALDBRAND  |  NAR:  2014.6..12.0  | ŠT-REG: RMN-024
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (162) 2713 4,20 114 3,11 84
1.laktácie (152) 7136 4,46 318 3,40 243
2.laktácie (122) 7779 4,62 359 3,57 278
3.laktácie ( 57) 8289 4,58 379 3,52 292
  • Zdravé a dobre utvárané vemená
  • Vynikajúci obsah tuku aj plusové bielkoviny
  • Vlastná plodnosť +2%
  • Zaujímavý pôvod
GZW/R: 122/95 august 2021

Mlieko Mw: 119
Mlieko: 325 Tuk kg/% : 45/0.37 Bielkoviny: 15/0.04

Mäso Fw: 108
Prírastky: 102 Jatočná výťaž.: 109 Mäso trieda: 106

Fitness Fit: 101
Produkčný život: 95 Dojiteľnosť: 106 Som. bunky: 110
Telenie: 118 Vitalita: 100 Plodnosť: 98
Zdravie vemena: 109 Kappa kaz.: Beta kaz.: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 101
Osvalenie min
max 85
Končatiny min
max 85
Vemeno min
max 110
Výška v krížoch malá
veľká 103
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 95
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 134
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 126
Sponka mäkka
strmá 89
Paznecht nízky
vysoký 88
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 94
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 108
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 93
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 99
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 93
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 102
Rozm. zad. ceckov min
max 99
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 104
Čistota vemena pacecky
čisté 99