SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

HUTUBI

HUTERA / RUAP  |  NAR:  28.06.2013  | ŠT-REG: HRA-013
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (189) 2759 4,01  111 3,14 87
1. laktácie (148) 7301 4,20 307 3,42

250

2. laktácia (76) 8410 4,20 353 3,52

296

3. laktácia (7) 9117 4,29 391 3,54

323

  • Harmonický končatiny, kapacitné vemená
  • Super somatika
  • Vynikajúce zatriedenie mäsa
  • Ideálny na jalovice
GZW/R: 121/93 apríl 2020

Mlieko Mw: 116
Mlieko Kg: 685 Tuk kg/% : 29/0 Bielkoviny/%: 18/-0.07

Mäso Fw: 111
Prírastky: 95 Jatočná výťaž.: 115 Mäso trieda: 110

Fitness Fit: 104
Produkčný život: 96 Dojiteľnosť: 98 Som. bunky: 109
Telenie: 105 Vitalita: 105 Plodnosť: 102
Zdravie vemena: 106 Kappa kaz.: Beta kaz.: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 92
Osvalenie min
max 104
Končatiny min
max 114
Vemeno min
max 105
Výška v krížoch malá
veľká 92
Dĺžka panvy krátka
dlhá 91
Šírka panvy úzka
široká 95
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 89
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 97
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 99
Hĺbka vemena hlboké
plytké 103
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 104
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 90
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 91
Rozm. zad. ceckov min
max 95
Post. zad. ceckov od seba k sebe 100
Čistota vemena pacecky
čisté 110