SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

MEGABIT

MIDLIFE / WOHLTAT  |  NAR:  06.07.2018  | ŠT-REG: MHG-004
  • Perfektná produkcia mlieka
  • Skvelé prírastky a zatriedenie mäsa
  • Dlhší produkčný život, pozitívna somatika aj telenie
  • Beta kazeín A2A2
GZW/R: 131/72 apríl 2020

Mlieko Mw: 127
Mlieko Kg: 1221 Tuk kg/% : 44/-0.07 Bielkoviny/%: 34/-0.1

Mäso Fw: 108
Prírastky: 106 Jatočná výťaž.: 102 Mäso trieda: 110

Fitness Fit: 105
Produkčný život: 118 Dojiteľnosť: 118 Som. bunky: 98
Telenie: 106 Vitalita: 105 Plodnosť: 92
Zdravie vemena: 97 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 104
Osvalenie min
max 106
Končatiny min
max 106
Vemeno min
max 109
Výška v krížoch malá
veľká 104
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké
hlboké 104
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 98
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 94
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 112
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 114
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 97
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 109
Hĺbka vemena hlboké
plytké 96
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 99
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 92
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 105
Rozm. zad. ceckov min
max 111
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 118
Čistota vemena pacecky
čisté 107