SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

MEGABIT

MIDLIFE / WOHLTAT  |  NAR:  06.07.2018  | ŠT-REG: MHG-004
  • Perfektná produkcia mlieka
  • Skvelé prírastky a zatriedenie mäsa
  • Dlhší produkčný život, pozitívna somatika aj telenie
  • Beta kazeín A2A2
GZW/R: 125/76 august 2021

Mlieko Mw: 122
Mlieko: 956 Tuk kg/% : 35/-0.05 Bielkoviny: 27/-0.08

Mäso Fw: 111
Prírastky: 108 Jatočná výťaž.: 105 Mäso trieda: 112

Fitness Fit: 102
Produkčný život: 114 Dojiteľnosť: 115 Som. bunky: 96
Telenie: 104 Vitalita: 104 Plodnosť: 91
Zdravie vemena: 95 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min max 100
Osvalenie min
max 107
Končatiny min
max 102
Vemeno min
max 105
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 105
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 98
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 104
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 94
Sponka mäkka
strmá 107
Paznecht nízky
vysoký 110
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 113
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 95
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 93
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 101
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 96
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 104
Rozm. zad. ceckov min
max 112
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 113
Čistota vemena pacecky
čisté 107