SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

EAGL

EQUADOR / HERZSCHLAG  |  NAR:  24.10.2018  | ŠT-REG: ERT-005
  • famózne mlieko
  • ľahko dojiteľné dcéry
  • výborné prírastky
  • Betakazeín A2A2
GZW/R: 127/73 apríl 2020

Mlieko Mw: 131
Mlieko Kg: 1515 Tuk kg/% : 55/-0.08 Bielkoviny/%: 35/-0.2

Mäso Fw: 89
Prírastky: 106 Jatočná výťaž.: 82 Mäso trieda: 93

Fitness Fit: 107
Produkčný život: 111 Dojiteľnosť: 119 Som. bunky: 99
Telenie: 102 Vitalita: 103 Plodnosť: 109
Zdravie vemena: 98 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 102
Osvalenie min
max 84
Končatiny min
max 93
Vemeno min
max 109
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 93
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 108
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 94
Sponka mäkka
strmá 98
Paznecht nízky vysoký 100
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 119
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 111
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 103
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Rozm. pr. ceckov od seba k sebe 100
Rozm. zad. ceckov min
max 93
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 96
Čistota vemena pacecky čisté 100