SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

EAGL

EQUADOR / HERZSCHLAG  |  NAR:  24.10.2018  | ŠT-REG: ERT-005
  • famózne mlieko
  • ľahko dojiteľné dcéry
  • výborné prírastky
  • Betakazeín A2A2
GZW/R: 115/78 august 2021

Mlieko Mw: 123
Mlieko: 1129 Tuk kg/% : 41/-0.07 Bielkoviny: 27/-0.15

Mäso Fw: 82
Prírastky: 99 Jatočná výťaž.: 75 Mäso trieda: 89

Fitness Fit: 101
Produkčný život: 105 Dojiteľnosť: 122 Som. bunky: 94
Telenie: 103 Vitalita: 100 Plodnosť: 103
Zdravie vemena: 95 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 99
Osvalenie min
max 84
Končatiny min
max 87
Vemeno min max 100
Výška v krížoch malá
veľká 98
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 89
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 108
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 95
Sponka mäkka
strmá 95
Paznecht nízky
vysoký 95
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 116
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 106
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 95
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 105
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 92
Rozm. zad. ceckov min
max 90
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 90
Čistota vemena pacecky čisté 100