SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

EAGL

EQUADOR / HERZSCHLAG  |  NAR:  24.10.2018  | ŠT-REG: ERT-005
  • famózne mlieko
  • ľahko dojiteľné dcéry
  • výborné prírastky
  • Betakazeín A2A2
GZW/R: 120/77 august 2021

Mlieko Mw: 125
Mlieko: 1196 Tuk kg/% : 44/-0.07 Bielkoviny: 30/-0.14

Mäso Fw: 85
Prírastky: 104 Jatočná výťaž.: 77 Mäso trieda: 92

Fitness Fit: 103
Produkčný život: 107 Dojiteľnosť: 120 Som. bunky: 93
Telenie: 103 Vitalita: 100 Plodnosť: 107
Zdravie vemena: 95 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min max 100
Osvalenie min
max 84
Končatiny min
max 89
Vemeno min
max 102
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 90
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 107
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 95
Sponka mäkka
strmá 95
Paznecht nízky
vysoký 97
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 118
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 108
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 106
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 95
Rozm. zad. ceckov min
max 90
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 90
Čistota vemena pacecky čisté 100