SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2021

SISYPHUS

SYMPOSIUM / WILLE  |  NAR:  01.07.2015  |  F4C  | ŠT-REG: STG-010
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (1937) 2732 4,21 115 3,23 88
1.laktácie (1407) 7456 4,36 325 3,52 262
2.laktácie (83) 7688 4,45 342 3,65 280
  • Vlastná plodnosť +2%
  • Plusové zložky, vynikajúco hodnotená mäsová úžitkovosť, A2A2 kazeín
  • Skvelý produkčný život, ľahké telenie aj super somatika
  • Excelentné vemeno
GZW/R: 131/98 august 2021

Mlieko Mw: 113
Mlieko Kg: 233 Tuk kg/% : 29/0.24 Bielkoviny/%: 13/0.05

Mäso Fw: 115
Prírastky: 110 Jatočná výťaž.: 109 Mäso trieda: 114

Fitness Fit: 115
Produkčný život: 107 Dojiteľnosť: 123 Som. bunky: 114
Telenie: 113 Vitalita: 107 Plodnosť: 113
Zdravie vemena: 112 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 89
Osvalenie min
max 111
Končatiny min max 100
Vemeno min
max 123
Výška v krížoch malá
veľká 88
Dĺžka panvy krátka
dlhá 92
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 92
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 101
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 95
Sponka mäkka
strmá 97
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 96
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 119
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 92
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 109
Rozm. zad. ceckov min
max 106
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 115
Čistota vemena pacecky
čisté 99