SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

SISYPHUS

SYMPOSIUM / WILLE  |  NAR:  01.07.2015  |  F4C  | ŠT-REG: STG-010
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (2167) 2714 4,21 114 3,23 88
1.laktácie (1940) 7367 4,37 322 3,52 259
2.laktácie (983) 8171 4,39 359 3,60 294
3.laktácie (68) 8648 4,38 378 3,56 308
  • Vlastná plodnosť +2%
  • Plusové zložky, vynikajúco hodnotená mäsová úžitkovosť, A2A2 kazeín
  • Skvelý produkčný život, ľahké telenie aj super somatika
  • Excelentné vemeno
GZW/R: 127/99 august 2021

Mlieko Mw: 111
Mlieko: 141 Tuk kg/% : 27/0.25 Bielkoviny: 9/0.05

Mäso Fw: 115
Prírastky: 110 Jatočná výťaž.: 108 Mäso trieda: 115

Fitness Fit: 112
Produkčný život: 105 Dojiteľnosť: 123 Som. bunky: 113
Telenie: 113 Vitalita: 106 Plodnosť: 113
Zdravie vemena: 108 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 89
Osvalenie min
max 113
Končatiny min
max 102
Vemeno min
max 122
Výška v krížoch malá
veľká 87
Dĺžka panvy krátka
dlhá 92
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 92
Sklon zadku zdvihnutý zrazený 100
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 101
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 96
Sponka mäkka
strmá 99
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 96
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 119
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 93
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 107
Rozm. zad. ceckov min
max 105
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 113
Čistota vemena pacecky čisté 100