SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

HAITI

HAYABUSA / MANDRIN  |  NAR:  21.03.2019  | ŠT-REG: HRA-016
  • Nepríbuzný pôvod zo strany matky
  • Záplava mlieka
  • Vysoké prírastky mäsa
  • Ľahko dojiteľné dcéry
GZW/R: 141/71 apríl 2020

Mlieko Mw: 133
Mlieko Kg: 1524 Tuk kg/% : 53/-0.11 Bielkoviny/%: 41/-0.14

Mäso Fw: 115
Prírastky: 117 Jatočná výťaž.: 111 Mäso trieda: 109

Fitness Fit: 109
Produkčný život: 109 Dojiteľnosť: 128 Som. bunky: 97
Telenie: 109 Vitalita: 112 Plodnosť: 108
Zdravie vemena: 95 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 93
Osvalenie min
max 83
Končatiny min
max 105
Vemeno min
max 110
Výška v krížoch malá
veľká 96
Dĺžka panvy krátka
dlhá 93
Šírka panvy úzka
široká 88
Hĺbka tela plytké
hlboké 94
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 110
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 96
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 111
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 119
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 127
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 93
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké
plytké 99
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 99
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 94
Rozm. zad. ceckov min
max 93
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 106
Čistota vemena pacecky
čisté 103