SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

HAITI

HAYABUSA / MANDRIN  |  NAR:  21.03.2019  | ŠT-REG: HRA-016
  • Nepríbuzný pôvod zo strany matky
  • Záplava mlieka, A2A2 kazeín
  • Vysoké prírastky mäsa
  • Ľahko dojiteľné dcéry
GZW/R: 138/79 august 2021

Mlieko Mw: 132
Mlieko: 1545 Tuk kg/% : 53/-0.11 Bielkoviny: 38/-0.17

Mäso Fw: 112
Prírastky: 114 Jatočná výťaž.: 109 Mäso trieda: 105

Fitness Fit: 107
Produkčný život: 110 Dojiteľnosť: 131 Som. bunky: 91
Telenie: 112 Vitalita: 112 Plodnosť: 107
Zdravie vemena: 91 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 93
Osvalenie min
max 87
Končatiny min
max 108
Vemeno min
max 97
Výška v krížoch malá
veľká 98
Dĺžka panvy krátka
dlhá 93
Šírka panvy úzka
široká 88
Hĺbka tela plytké
hlboké 92
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 91
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 95
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky
vysoký 111
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 122
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 90
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 94
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 90
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 91
Rozm. zad. ceckov min
max 91
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 97
Čistota vemena pacecky
čisté 103