SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2023

HERITAGE

HERMELIN / WATTKING  |  NAR:  25.08.2019  | ŠT-REG: HRA-017
  • Výborná produkcia mlieka, super somatika
  • Excelentné a zdravé vemená
  • Vynikajúca jatočná výťažnosť, pozitívne hodnotené prírastky mäsa
  • Kappa kazeín BB
GZW/R: 120/79 december 2023

Mlieko Mw: 115
Mlieko: 591 Tuk kg/% : 25/0.01 Bielkoviny: 18/-0.03

Mäso Fw: 121
Prírastky: 111 Jatočná výťaž.: 122 Mäso trieda: 112

Fitness Fit: 99
Produkčný život: 104 Dojiteľnosť: 104 Som. bunky: 108
Telenie: 99 Vitalita: 96 Plodnosť: 92
Zdravie vemena: 105 Zdravie paznechtov: 100
Kappa kaz.: BB Beta kaz.: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min max 100
Osvalenie min
max 103
Končatiny min
max 106
Vemeno min
max 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké
hlboké 92
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 96
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 96
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 113
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 113
Hĺbka vemena hlboké
plytké 117
Dĺžka ceckov krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 97
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 110
Rozm. zad. ceckov min
max 113
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 120
Čistota vemena pacecky
čisté 104