SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

HEFTY

HIERHER / HURLY  |  NAR:  14.01.2020  | ŠT-REG: HRA-020
  • Vynikajúca produkcia mlieka, mäsa
  • A2A2 kazeín
  • Mimoriadna vitalita teliat, skvelé zabrezávanie dcér
  • Veľmi ľahké telenie, vhodný na jalovice
GZW/R: 137/75 august 2021

Mlieko Mw: 124
Mlieko: 1045 Tuk kg/% : 35/-0.1 Bielkoviny: 34/-0.03

Mäso Fw: 113
Prírastky: 102 Jatočná výťaž.: 119 Mäso trieda: 105

Fitness Fit: 120
Produkčný život: 107 Dojiteľnosť: 99 Som. bunky: 110
Telenie: 112 Vitalita: 114 Plodnosť: 120
Zdravie vemena: 110 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 107
Osvalenie min
max 85
Končatiny min
max 101
Vemeno min max 100
Výška v krížoch malá
veľká 109
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 102
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 113
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 98
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 93
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 105
Hĺbka vemena hlboké plytké 100
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 92
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 93
Rozm. pr. ceckov od seba k sebe 100
Rozm. zad. ceckov min
max 106
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 113
Čistota vemena pacecky
čisté 102