SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

HASHTAG

HAYABUSA / MANDRIN  |  NAR:  27.03.2019  | ŠT-REG: HRA-021
  • Vlastná poldnosť +3%
  • Skvelý predstaviteľ kombinovaného typu - excelentná produkcia mlieka aj vynikajúco hodnotená mäsová úžitkovosť
  • Vemenár
  • Výborný produkčný život
GZW/R: 136/80 august 2021

Mlieko Mw: 133
Mlieko: 1385 Tuk kg/% : 55/-0.02 Bielkoviny: 41/-0.09

Mäso Fw: 105
Prírastky: 109 Jatočná výťaž.: 106 Mäso trieda: 100

Fitness Fit: 105
Produkčný život: 113 Dojiteľnosť: 119 Som. bunky: 103
Telenie: 109 Vitalita: 110 Plodnosť: 93
Zdravie vemena: 105 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 108
Osvalenie min
max 97
Končatiny min
max 117
Vemeno min
max 115
Výška v krížoch malá
veľká 113
Dĺžka panvy krátka
dlhá 104
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 106
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 95
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 107
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 111
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 113
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 102
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 109
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 95
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 93
Rozm. zad. ceckov min
max 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 103