SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

DELUXE

DEFACTO / HERZSCHLAG  |  NAR:  10.08.2020  | ŠT-REG: DLL-002

 

  • Fantastická produkcia mlieka
  •  Plusové zložky mlieka
  • Vysoko hodnotený index mäsa, mimoriadne prírastky
  • Zdravé vemená
GZW/R: 139/74 august 2021

Mlieko Mw: 133
Mlieko: 1074 Tuk kg/% : 53/0.09 Bielkoviny: 41/0.03

Mäso Fw: 111
Prírastky: 123 Jatočná výťaž.: 107 Mäso trieda: 102

Fitness Fit: 110
Produkčný život: 104 Dojiteľnosť: 110 Som. bunky: 109
Telenie: 97 Vitalita: 100 Plodnosť: 107
Zdravie vemena: 114 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 114
Osvalenie min
max 101
Končatiny min
max 108
Vemeno min
max 113
Výška v krížoch malá
veľká 114
Dĺžka panvy krátka
dlhá 115
Šírka panvy úzka
široká 112
Hĺbka tela plytké
hlboké 111
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 97
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 95
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 98
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky
vysoký 113
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 98
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 115
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 99
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 96
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 101
Rozm. zad. ceckov min
max 106
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 109
Čistota vemena pacecky
čisté 101