SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

DELUXE

DEFACTO / HERZSCHLAG  |  NAR:  10.08.2020  | ŠT-REG: DLL-002

 

  • Fantastická produkcia mlieka
  •  Plusové zložky mlieka
  • Vysoko hodnotený index mäsa, mimoriadne prírastky
  • Zdravé vemená
GZW/R: 137/80 august 2023

Mlieko Mw: 128
Mlieko: 893 Tuk kg/% : 48/0.12 Bielkoviny: 34/0.02

Mäso Fw: 113
Prírastky: 127 Jatočná výťaž.: 108 Mäso trieda: 104

Fitness Fit: 110
Produkčný život: 104 Dojiteľnosť: 115 Som. bunky: 104
Telenie: 95 Vitalita: 103 Plodnosť: 109
Zdravie vemena: 109 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 115
Osvalenie min
max 101
Končatiny min
max 105
Vemeno min
max 114
Výška v krížoch malá
veľká 113
Dĺžka panvy krátka
dlhá 118
Šírka panvy úzka
široká 116
Hĺbka tela plytké
hlboké 111
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 103
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 103
Paznecht nízky
vysoký 114
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 97
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 117
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 111
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 99
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 99
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 103
Rozm. zad. ceckov min
max 110
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 112
Čistota vemena pacecky
čisté 101