SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

DELUXE

DEFACTO / HERZSCHLAG  |  NAR:  10.08.2020  | ŠT-REG: DLL-002

 

  • Fantastická produkcia mlieka
  •  Plusové zložky mlieka
  • Vysoko hodnotený index mäsa, mimoriadne prírastky
  • Zdravé vemená
GZW/R: 137/79 august 2021

Mlieko Mw: 129
Mlieko: 940 Tuk kg/% : 48/0.09 Bielkoviny: 36/0.03

Mäso Fw: 114
Prírastky: 128 Jatočná výťaž.: 108 Mäso trieda: 105

Fitness Fit: 110
Produkčný život: 105 Dojiteľnosť: 113 Som. bunky: 105
Telenie: 94 Vitalita: 102 Plodnosť: 107
Zdravie vemena: 110 Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A1A1

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 114
Osvalenie min
max 103
Končatiny min
max 106
Vemeno min
max 114
Výška v krížoch malá
veľká 113
Dĺžka panvy krátka
dlhá 117
Šírka panvy úzka
široká 115
Hĺbka tela plytké
hlboké 111
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 93
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 101
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 116
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 97
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 116
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 99
Hĺbka vemena hlboké
plytké 111
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 99
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 99
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 102
Rozm. zad. ceckov min
max 108
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 101