SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2023

WUKSI

WUESTENSOHN / RUKSI  |  NAR:  02.01.2021  | ŠT-REG: WLE-021
  • Fantastická produkcia mlieka
  • Vynikajúce prírastky mäsa
  • Nízke somatické bunky
  • Ľahko dojiteľné dcéry
GZW/R: 125/78 december 2023

Mlieko Mw: 126
Mlieko: 1229 Tuk kg/% : 32/-0.21 Bielkoviny: 41/-0.03

Mäso Fw: 107
Prírastky: 113 Jatočná výťaž.: 97 Mäso trieda: 108

Fitness Fit: 101
Produkčný život: 97 Dojiteľnosť: 112 Som. bunky: 105
Telenie: 106 Vitalita: 105 Plodnosť: 101
Zdravie vemena: 103 Zdravie paznechtov: 88
Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 101
Osvalenie min
max 102
Končatiny min
max 93
Vemeno min
max 99
Výška v krížoch malá
veľká 101
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké
hlboké 111
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 104
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 111
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 103
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 98
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 114
Hĺbka vemena hlboké
plytké 91
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 108
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 116
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Rozm. zad. ceckov min
max 103
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 93
Čistota vemena pacecky
čisté 104