SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

WUNDAWUZI

WESTWIND / DER BESTE  |  NAR:  16.08.2020  |  MSC  | ŠT-REG: WLE-025
  • Výborná produkcia mlieka v zdravom vemene
  • Pozitívna jatočná výťažnosť
  • Výrazne predlžuje produkčný život
  • Správne koriguje dĺžku a postavenie ceckov
GZW/R: 140/78 august 2021

Mlieko Mw: 120
Mlieko: 904 Tuk kg/% : 29/-0.09 Bielkoviny: 28/-0.04

Mäso Fw: 110
Prírastky: 105 Jatočná výťaž.: 110 Mäso trieda: 107

Fitness Fit: 128
Produkčný život: 126 Dojiteľnosť: 106 Som. bunky: 117
Telenie: 108 Vitalita: 104 Plodnosť: 116
Zdravie vemena: 119 Kappa kaz.: AA Beta kaz.: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min max 100
Osvalenie min
max 107
Končatiny min
max 99
Vemeno min
max 124
Výška v krížoch malá
veľká 97
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 104
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 99
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 107
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 94
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 119
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 121
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 85
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 88
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 111
Rozm. zad. ceckov min
max 113
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 116
Čistota vemena pacecky
čisté 104