SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

VOLLGAS P*S

VALERO PS / ERMUT  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: RAO-049
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (2205) 2711 4,12 112 3,22 87
1.laktácia (1901) 7330 4,19 307 3,48 255
2.laktácia (1184) 8439 4,19 354 3,57 301
3.laktácia (400) 9051 4,19 380 3,53 320
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • ľahká dojiteľnosť
  • optimálny na jalovice
  • vlastná plodnosť +2%
GZW/R: 117/99 DE-AT-CZ august 2021

Mlieko Mw: 114
Mlieko: 535 Tuk kg/% : 22/0 Bielkoviny: 19/0

Mäso Fw: 110
Prírastky: 112 Jatočná výťaž.: 111 Mäso trieda: 102

Fitness Fit: 98
Produkčný život: 99 Dojiteľnosť: 114 Som. bunky: 107
Telenie: 108 Vitalita: 109 Plodnosť: 91
Zdravie vemena: 106 Kappa kaz.: Beta kaz.: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 99
Osvalenie min
max 89
Končatiny min
max 118
Vemeno min
max 108
Výška v krížoch malá
veľká 101
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 95
Hĺbka tela plytké
hlboké 91
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 85
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 99
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 105
Sponka mäkka
strmá 113
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 107
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 87
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 96
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 90
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 107
Rozm. zad. ceckov min
max 92
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 102
Čistota vemena pacecky
čisté 95