SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

VOLLGAS P*S

VALERO PS / ERMUT  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: RAO-049
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (1662) 2756 4,11 113 3,22 89
1.laktácia (1150) 7518 4,18 315 3,49 262
2.laktácia (179) 8450 4,18 353 3,61 305
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • vyšší obsah tuku a bielkovín v mlieku
  • optimálny na jalovice
  • vlastná plodnosť +2%
GZW/R: 122/98 DE-AT-CZ apríl 2020

Mlieko Mw: 116
Mlieko Kg: 690 Tuk kg/% : 26/-0.03 Bielkoviny/%: 22/-0.03

Mäso Fw: 111
Prírastky: 114 Jatočná výťaž.: 113 Mäso trieda: 102

Fitness Fit: 101
Produkčný život: 99 Dojiteľnosť: 114 Som. bunky: 108
Telenie: 109 Vitalita: 111 Plodnosť: 94
Zdravie vemena: 108 Kappa kaz.: Beta kaz.: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 98
Osvalenie min
max 88
Končatiny min
max 118
Vemeno min
max 109
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 93
Hĺbka tela plytké
hlboké 89
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 85
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 108
Sponka mäkka
strmá 111
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 106
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 86
Hĺbka vemena hlboké
plytké 107
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 93
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 89
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 109
Rozm. zad. ceckov min
max 94
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 94