SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

VOLLGAS P*S

VALERO PS / ERMUT  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: RAO-049
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (2205) 2711 4,12 112 3,22 87
1.laktácia (1901) 7330 4,19 307 3,48 255
2.laktácia (1184) 8439 4,19 354 3,57 301
3.laktácia (400) 9051 4,19 380 3,53 320
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • ľahká dojiteľnosť
  • optimálny na jalovice
  • vlastná plodnosť +2%
GZW/R: 115/99 DE-AT-CZ august 2021

Mlieko Mw: 113
Mlieko: 460 Tuk kg/% : 21/0.02 Bielkoviny: 17/0.01

Mäso Fw: 110
Prírastky: 112 Jatočná výťaž.: 110 Mäso trieda: 103

Fitness Fit: 98
Produkčný život: 98 Dojiteľnosť: 113 Som. bunky: 106
Telenie: 107 Vitalita: 109 Plodnosť: 91
Zdravie vemena: 105 Kappa kaz.: Beta kaz.: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min max 100
Osvalenie min
max 90
Končatiny min
max 118
Vemeno min
max 105
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 95
Hĺbka tela plytké
hlboké 92
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 85
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 114
Paznecht nízky
vysoký 106
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 104
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 87
Hĺbka vemena hlboké
plytké 103
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 91
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 106
Rozm. zad. ceckov min
max 93
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 101
Čistota vemena pacecky
čisté 95