SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

ZOMBIE

ZAUBER / RUMGO  |  NAR:  28.09.2012  | ŠT-REG: ZAR-003
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (235668) 2666 4,01 107 3,11 83
1.laktácia (1596) 7271 4,12 299 3,39 247
2.laktácia (265) 7903 4,16 329 3,47 275
3.laktácia (183) 8608 4,13 355 3,42 295
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • vlastná plodnosť +2%
  • veľmi ľahké telenie, ideálny na jalovice
  • super končatiny aj vemeno
GZW/R: 110/98 AT-DE-CZ august 2021

Mlieko Mw: 104
Mlieko: 396 Tuk kg/% : 10/-0.08 Bielkoviny: 2/-0.14

Mäso Fw: 112
Prírastky: 111 Jatočná výťaž.: 111 Mäso trieda: 106

Fitness Fit: 101
Produkčný život: 99 Dojiteľnosť: 109 Som. bunky: 94
Telenie: 110 Vitalita: 105 Plodnosť: 104
Zdravie vemena: 95 Kappa kaz.: Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 99
Osvalenie min
max 106
Končatiny min
max 108
Vemeno min
max 114
Výška v krížoch malá
veľká 96
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 94
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 98
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 107
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 111
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 109
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 116
Rozm. zad. ceckov min
max 117
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 109
Čistota vemena pacecky
čisté 106