SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

ZOMBIE

ZAUBER / RUMGO  |  NAR:  28.09.2012  | ŠT-REG: ZAR-003
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (235668) 2666 4,01 107 3,11 83
1.laktácia (1596) 7271 4,12 299 3,39 247
2.laktácia (265) 7903 4,16 329 3,47 275
3.laktácia (183) 8608 4,13 355 3,42 295
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • vlastná plodnosť +2%
  • veľmi ľahké telenie, ideálny na jalovice
  • super končatiny aj vemeno
GZW/R: 110/99 AT-DE-CZ august 2021

Mlieko Mw: 104
Mlieko: 368 Tuk kg/% : 9/-0.07 Bielkoviny: 3/-0.12

Mäso Fw: 113
Prírastky: 111 Jatočná výťaž.: 112 Mäso trieda: 107

Fitness Fit: 102
Produkčný život: 103 Dojiteľnosť: 111 Som. bunky: 93
Telenie: 110 Vitalita: 104 Plodnosť: 103
Zdravie vemena: 95 Kappa kaz.: Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 99
Osvalenie min
max 106
Končatiny min
max 107
Vemeno min
max 113
Výška v krížoch malá
veľká 96
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 94
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 98
Paznecht nízky
vysoký 97
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 108
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 108
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 112
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 109
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 115
Rozm. zad. ceckov min
max 117
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 106