SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

ZOMBIE

ZAUBER / RUMGO  |  NAR:  28.09.2012  | ŠT-REG: ZAR-003
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (354) 2606 3,95 103 3,06 80
1.laktácia (310) 7093 4,08 290 3,34 237
2.laktácia (233) 7838 4,17 327 3,48 273
3.laktácia (118) 8471 4,15 351 3,45 292
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • vlastná plodnosť +2%
  • veľmi ľahké telenie, ideálny na jalovice
  • super končatiny aj vemeno
GZW/R: 116/96 AT-DE-CZ apríl 2020

Mlieko Mw: 104
Mlieko Kg: 431 Tuk kg/% : 14/-0.05 Bielkoviny/%: 1/-0.18

Mäso Fw: 114
Prírastky: 114 Jatočná výťaž.: 113 Mäso trieda: 107

Fitness Fit: 107
Produkčný život: 104 Dojiteľnosť: 114 Som. bunky: 98
Telenie: 111 Vitalita: 105 Plodnosť: 107
Zdravie vemena: 99 Kappa kaz.: Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 95
Osvalenie min
max 99
Končatiny min
max 106
Vemeno min
max 115
Výška v krížoch malá
veľká 96
Dĺžka panvy krátka
dlhá 97
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 105
Sponka mäkka
strmá 95
Paznecht nízky
vysoký 98
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 110
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 109
Hĺbka vemena hlboké
plytké 109
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 109
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 105
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 113
Rozm. zad. ceckov min
max 115
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 103