SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

ZOMBIE

ZAUBER / RUMGO  |  NAR:  28.09.2012  | ŠT-REG: ZAR-003
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (235668) 2666 4,01 107 3,11 83
1.laktácia (1596) 7271 4,12 299 3,39 247
2.laktácia (265) 7903 4,16 329 3,47 275
3.laktácia (183) 8608 4,13 355 3,42 295
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • vlastná plodnosť +2%
  • veľmi ľahké telenie, ideálny na jalovice
  • super končatiny aj vemeno
GZW/R: 109/99 AT-DE-CZ apríl 2024

Mlieko Mw: 103
Mlieko: 295 Tuk kg/% : 7/-0.06 Bielkoviny: 1/-0.11

Mäso Fw: 112
Prírastky: 111 Jatočná výťaž.: 111 Mäso trieda: 107

Fitness Fit: 102
Produkčný život: 102 Dojiteľnosť: 111 Som. bunky: 93
Telenie: 110 Vitalita: 104 Plodnosť: 105
Zdravie vemena: 94 Zdravie paznechtov: 99
Kappa kaz.: Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min max 100
Osvalenie min
max 107
Končatiny min
max 107
Vemeno min
max 110
Výška v krížoch malá
veľká 96
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 94
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 99
Paznecht nízky
vysoký 96
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 108
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 106
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 110
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 109
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 112
Rozm. zad. ceckov min
max 116
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 106
Čistota vemena pacecky
čisté 105