SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2021

ZOMBIE

ZAUBER / RUMGO  |  NAR:  28.09.2012  | ŠT-REG: ZAR-003
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (1002) 2691 4,02 108 3,12 84
1.laktácia (353) 7099 4,09 291 3,35 238
2.laktácia (240) 7872 4,17 328 3,47 273
3.laktácia (167) 8646 4,12 356 3,43 297
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • vlastná plodnosť +2%
  • veľmi ľahké telenie, ideálny na jalovice
  • super končatiny aj vemeno
GZW/R: 115/97 AT-DE-CZ august 2021

Mlieko Mw: 105
Mlieko Kg: 453 Tuk kg/% : 15/-0.04 Bielkoviny/%: 1/-0.18

Mäso Fw: 114
Prírastky: 113 Jatočná výťaž.: 113 Mäso trieda: 107

Fitness Fit: 105
Produkčný život: 104 Dojiteľnosť: 110 Som. bunky: 95
Telenie: 111 Vitalita: 106 Plodnosť: 105
Zdravie vemena: 97 Kappa kaz.: Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 96
Osvalenie min
max 103
Končatiny min
max 109
Vemeno min
max 112
Výška v krížoch malá
veľká 96
Dĺžka panvy krátka
dlhá 98
Šírka panvy úzka
široká 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 98
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 107
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 94
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 95
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 108
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 108
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 109
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 107
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 115
Rozm. zad. ceckov min
max 117
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 104