SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Jersey

Dáta aktualizované k prepočtu 08/2023, báza USA
Meno JPI Net Merit Mlieko
(lbs)
Tuk
(lbs)
Tuk
%
Biel.
lbs
Biel.
%
Spoľ.% SB Zabrez. dcér Typ Vem. Konč. Tel.
(%)
Beta kaz.: Kap. kaz.: