SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Профиль компании

SBS a.s. – SILNÁ SPOLOČNOSŤ

SBS a.s. je najväčšou slovenskou inseminačnou firmou s podielom na domácom trhu viac ako 80%. Ponúka rôzne služby a produkty na podporu chovateľov mliečneho aj mäsového dobytka. SBS a.s ponúka inseminačné dávky býkov, ktoré spĺňajú širokú škálu požiadaviek chovateľov mliečneho i mäsového dobytka, či už sa zameriavajú na produkciu, zdravie, typ, zložky alebo iné znaky dôležité pre Vašu farmu. Vlastný plemenársky program SBS a.s. sa zameriava na dominantné plemená: holstein, red holstein a simentál.

MISIA SBS a.s.

Podporovať produktivitu a ziskovosť chovateľov mliečneho aj mäsového dobytka cestou špičkovej genetiky a ďalšími doplnkovými službami a produktami.

ZDROJ ŠPIČKOVEJ GENETIKY

Vo vlastnom šľachtiteľskom programe SBS a.s. využíva najlepší dostupný genetický materiál rôzneho pôvodu bez nežiadúcich haplotypov známych v čase nákupu. Hlavný dôraz pri selekcii býkov je kladený  na najdôležitejšie produkčné znaky ako je NetMerit, produkcia mlieka, obsah tuku a bielkovín, vysoko funkčný typ a efektívne parametre zdravia a reprodukcie. Býci z portfólia SBS a.s. sa nepredávajú len na Slovensku ale aj v mnohých krajinách na celom svete.

Niekoľko údajov o nás:

404 188 insem. dávok predaných v roku  2018

85 740 dávok HD vyvezených do USA, Austrálie, Holandska, Nemecka, Belgicka, Rakúska, Českej republiky, Francúzska, Poľska, Maďarska, Srbska, Dánska, Talianska, Veľkej Británie a Kene.

78%  podiel na domácom trhu  v roku 2018

7300 prenosov embryí v rokoch   1996 -2005

držiteľ 8 titulov "šampión výstavy Agrokomplex " a Zlatého kosáka AX 2002 " za  vystavovaných plemenných  bykov

úspešná realizácia projektov na zveľadenie chovu dobytka v Kazachstane a Mongolsku

Aktivity:

 • realizácia programov šľachtenia mliečneho, mäsového dobytka a kombinovaných plemien
 • stanica plemenných býkov s certifikátom EÚ
 • inseminácia HD
 • predaj spermy býkov
 • účasť v medzinárodných  testačných programoch
 • realizácia  projektov na zveľaďovanie  chovu HD v tretích krajinách

Stredisko prenosov embryí :

 • prenosy embryí doma i  v zahraničí
 • výplachy  donoriek
 • dovoz, vývoz embryí
 • určenie teľnosti na 25.deň  po inseminácii
 • diagnostika porúch plodnosti
 • určenie pohlavia plodu

Podporné činnosti:

 • organizácia odborných stáží  v zahraničí pre špecialistov v chove HD
 • účasť na medzinárodných veľtrhoch s poľnohospodárskym zameraním
 • organizácia lokálnych výstav zvierat a nákupných trhov
 • predaj doplnkového sortimentu