SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Všetko najlepšie

Celý tým spoločnosti SBS a.s. Vám praje krásne prežitie Vianočných sviatkov v rámci tohtoročných náročnejších podmienok, aby ste si ich užili v zdraví a pohode a ďakujeme za Vašu lojalitu a úspešný rok spolupráce. Do nového roku úspešné vykročenie správnou nohou, zdravie a veľa úspechov.