SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Milan a Blinko

Hneď na začiatku nového roku vstúpili do produkcie dvaja naši mladí holsteinskí býci BLINKO a MILAN. Aj keď sú na pohľad trošku rozdielny, majú jednu vec, čo ich spája. Obaja majú hodnotu indeux DWP$ nad 1100! Základom tejto skvelej hodnoty u oboch je vynikajúca produkcia mlieka s vyšším obsahom zložiek a k nej pridané ekonomicky významné znaky.

BLINKO APL-003 (Altaplinko x Charl x Jedi) má mimoriadne ľahké pôrody, extrémne nízke somatické bunky, priaznivý produkčný život aj prežívateľnosť. Pozitívna plodnosť a vynikajúca odolnosť voči chorobám spolu s BB kazeínom a dlhšími ceckami z neho robí všestranného býka.

Blinkove kompletné hodnoty si môžete pozrieť tu.

MILAN GD-001 (Gladius x Pursuit x Gymnast)je vyslovene moderný typ býka - nezväčšuje rámec, má výrazný mliečny charakter a skvele upnuté vemeno. Skvelá produkcia spolu s výborným hodnotením ekonomických znakov sa prejavuje v hodnotení NetMeritu, ktorý uňho v decembrovom hodnotení dosiahol hodnotu 1020. Milan má dlhší produkčný život, nízke somatické bunky a skvelú konverziu aj úsporu krmiva. Vyniká v odolnosti voči mastitíde. Bonusom uňho je betakazeín A2A2.

Jeho kompletné hodnoty si môžete pozrieť tu.