SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Na návšteve v Rakúsku

Tento týždeň navštívil Ing. Peter Ivanič v Rakúsku farmu, z ktorej pochádzajú niektoré simentálske embryá v projekte "Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS)".

Rodinná farma bratov Martina a Hannesa Steinerovcov sa volá MILCHHOF STEINER a  nachádza v Neusiedli asi 40 km od  Viedne.  Chov je považovaný za jedného z priekopníkov v šľachtení dobytka v Dolnom Rakúsku, priemerná úžitkovosť je 10 500kg mlieka. Na tejto farme je základom pohoda zvierat, na dojenie 140 kráv využívajú 3 dojacie roboty, dojí sa 3x denne, teľatá sú ustajnené vo vzdušnej maštali na hlbokej podstieľke až do hmotnosti 250kg a kŕmené z automatického kŕmidla TMR. Obaja bratia sa aktívne zapájajú do činností mliekárenských a šľachtiteľských združení.

A keďže obrázok povie viac ako 1000 slov, tak nasleduje pár fotiek z farmy. Odfotené vemeno patrí matke matky niektorých embryí, Rosi P, ktorá na svojej prvej laktácii nadojila za 305 dní 9 024kg mlieka s obsahom tuku 3,45% a bielkoví 3,53%.