SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Prenos embryí v PD Ludrová

V nedeľu 25.6.2023 sa na PD Ludrová uskutočnil prenos holsteinských embryí nakúpených v rámci projektu "Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS)".

Podnik získal od partnera projektu - Slovenskej poľnohospodárskej Univerzityv Nitre 15 embryí. Na prvý prenos pripravili 18 jalovíc a všetky embryá mohli byť úspešne prenesené. Prenášal Ing. Dávid Hruška a za dve hodiny bolo všetko hotové. Super príprava a držíme palce aby sa dosiahla vysoká úspešnosť.