SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Laminitída stojí peniaze

Laminitída je hneď po mastitíde druhé najdrahšie ochorenie na mliečnych farmách. Nie len, že je toto ochorenie bolestivé pre kravy, ale aj znižuje produkciu, zhoršuje reprodukciu, zvyšuje vyraďovanie a vytvára priame náklady spojené s ošetrovaním. Celkové náklady na jeden prípad laminitídy sa v USA pohybujú v rozpätí 200 - 1000 dolárov v závislosti od príčiny.

Pokles produkcie mlieka

Odhaduje sa, že kravy postihnuté laminitídou znížia produkciu mlieka o 270 - 574kg počas laktácie. V porovnaní so zdravými jedincami, postihnuté dojnice strávia menej času prijímaním potravy. Kravy, u ktorých sa vyskytne laminitída hneď na začiatku laktácie, môžu znížiť produkciu počas celej doby laktácie.

 

Zhoršená reprodukčná výkonnosť

Laminitída na začiatku laktácie predlžuje čas po prvé pripúšťanie v priemere a má za následok o 30 a viac dní dlhšiu servis periódu, 20% slabšie zabrezávanie a o 1,2 vyšší počet inseminácii na zabreznutie. Hladina progesterónu, kľúčového hormónu pre plodnosť a udržanie gravidity, sa u postihnutých kráv počas cyklu znižuje. Laminitídne kravy majú slabšie prejavy ruje a častejšie u nich nedochádza k ovulácii ako u zdravých kráv.

 

Zvýšené vyraďovanie

Vred a choroba bielej čiary znižujú produkčný život o 35 - 71 dní. Podľa vykonanej štúdie, sa pravdepodobnosť vyradenie u laminitídnej kravy zvyšuje 8,4krát.

Náklady na ošetrovanie

Priame náklady na liečbu laminitídy môžu zahŕňať profesionálneho paznechtára alebo veterinárnu službu, zamestnancov na detekciu postihnutých jedincov, izoláciu a liečbu, v niektorých prípadoch antimikrobiálne ošetrenie a vyliatie mlieka po liečbe.

Znížené pohoda

Ochorenia paznechtov nie sú zvyčajne odhalené skôr, ako dojnica neprejaví príznaky bolesti - krívanie! Zvýšená úroveň stresových hormónov a zmena v správaní naznačujú, že krava trpí bolesťou, ktorá je často chronická, keďže liečba trvá určitý čas. Vplyv zlepšenia pohody zvierat na dlhodobú životaschopnosť farmy je veľmi ťažké kvantifikovať, ale mali by sme ho zvážiť.

Genetické prepojenie

Ak chcete geneticky zvyšovať odolnosť zvierat vo Vašom stáde voči laminitíde, môžete použiť index, ktorý obsahuje odolnosť voči laminitíde (napr. DWP$ Zoetis) alebo priamo selektovať býkov s hodnotou odolnosti voči laminitíde nad priemerom.