SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

SOP

SOP™ zaisťuje biohygienu v prostredí :

  • tým, že zvýhodňuje prospešné  mikroorganizmy a zároveň vytvára nepriaznivé prostredie pre aktivity a rozmnožovanie patogénnych mikroorganizmov. 
  • Úspešne redukuje šírenie patogénov, neuvoľňuje do prostredie nové, cudzorodé baktérie, prvoky ani enzýmy

Pri správnom a stálom používaní prípravku SOP™ dosiahneme :

  • Znižuje počet prípadov environmentálnych mastitíd, klinických a subklinických a tým aj pokles počtu somatických buniek
  • Znižuje počet enviromentálnych dermatitíd končatín
  • Znižuje u teliat výskyt hnačiek a kašľu
  • Znižuje počet lariev múch v maštali
  • Výrazne redukuje spotrebu slamy na podstielky, suší podstielku, obmedzuje tvorbu čpavku a iného nepríjemného zápachu

Dojnice

Produkty SOP zaručujú chovateľovi skutočné ekonomické, sociálne a enviromentálne benefity. Kľúčom k tejto revolúcii je uľahčenie prechodu od využívania neudržateľných produktov a postupov k využívaniu produktov s pozitívnym vplyvom na ekosystém.

Rada produktov SOP pre dojnice ponúka riešenia pre:

Prostredie – vďaka procesu Bio-hygienizácie, produkty pomáhajú vytvárať novú rovnováhu v maštali a modulujú environmentálnu bakteriálnu záťaž v prospech zvieraťa, stáda a celého prostredia. Toto je možné stimulovaním procesu humifikácie namiesto procesu hnitia a výsledky sa dajú dosiahnuť na všetkých povrchoch farmy, od plastových rohoží po trvalé podstielky.

Zdravie a pohoda - vďaka stimulácii symbiontickej mikrobiálnej flóry zvieraťa, ako aj jeho centier biologickej odolnosti, je zviera schopné účinnejšie reagovať na akékoľvek zmeny v maštali alebo na akékoľvek iné vonkajšie podnety, pričom si udržuje väčšiu rovnováhu, a teda vyššie štandardy zdravia a produkcie.

Manažment močovky - vďaka procesu biologického zhodnocovania sa manažment hnoja mení sa z „problému“ na „zdroj“. Vďaka SOP Bio-valorizácii močovky je možné skrátiť čas miešania, pretože močovka zostáva v skladovacích nádržiach tekutá. Ak sa na povrchu vytvorila kôra, stimulácia baktérií v močovke ich povzbudzuje k erodovaniu kôry až do úplného vymiznutia po niekoľkých týždňoch / mesiacoch.

Stimuláciou správneho dozrievania močovky sa zlepšuje kapacita hnojenia a znižuje sa riziko spálenia plodín. Vďaka stimulácii prospešných baktérií v močovke sa dusík transformuje na formu, ktorá je ľahšie prijateľná pre plodiny.

 

SOP – kompletná ponuka produktov

 

Sop C Calf

frekvenčná nanotechnológia

mliečne teľatá

2 kg

Sop C Cow

frekvenčná nanotechnológia

dojacie kravy, státie na sucho, pôrodnica

2 kg

Sop EASY Calf

frekvenčná nanotechnológia

mliečne teľatá

5 kg

Sop EASY Cow

frekvenčná nanotechnológia

dojacie kravy, státie na sucho, pôrodnica

5 kg

Sop GOLD Calf

frekvenčná nanotechnológia

mliečne teľatá

0,9 kg

Sop GOLD Cow

frekvenčná nanotechnológia

dojacie kravy, státie na sucho, pôrodnica

5 kg

Sop C Beef

frekvenčná nanotechnológia

zimovisko mäsového dobytka

2 kg

Sop EASY Beef

frekvenčná nanotechnológia

zimovisko mäsového dobytka

5 kg

Sop GOLD Beef

frekvenčná nanotechnológia

zimovisko mäsového dobytka

5 kg

Sop C Pig

frekvenčná nanotechnológia

prasnice, výkrm na roštoch aj na hlbokej podstieľke

2 kg

Sop C Poultry

frekvenčná nanotechnológia

hydina na hlbokej podstieľke

2 kg